OM de AFACERI din Constanța și consilier local în Limanu, DISPĂRUT pe mare!

0
4082

OM de AFACERI din Con­stan­ța și con­si­li­er local în Lima­nu, DISPĂRUT pe mare!

REPLICA: Trei băr­bați (pes­cari) au dis­pă­rut pe mare, după ce, în cur­sul zilei de mier­curi, 6 mar­tie, exact îna­in­te de furt­u­nă, au ieșit cu bar­ca în zona 2 Mai. Unul din­tre aceștia este Ghe­or­ghe Stă­ni­că, zis Călin, patro­nul cher­ha­na­lei Sea Tem­ple, din loca­li­ta­tea 2 Mai. Aces­ta este și con­si­li­er local în Lima­nu.

Ghe­or­ghe Stă­ni­că.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Găr­zii de Coas­tă, în data de 6 mar­tie, în jurul orei 20.30, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră (struc­tu­ra din Man­ga­lia) au fost infor­mați tele­fo­nic des­pre fap­tul că o ambar­ca­țiu­ne de pes­cu­it, în care se aflau trei per­soa­ne, afla­tă la pes­cu­it în zona 2 Mai, nu s‑a întors în port de la ora 14.00 și nu poa­te fi con­tac­ta­tă.

Ime­di­at după pri­mi­rea ape­lu­lui, de la nive­lul Găr­zii de Coas­tă au fost dis­pu­se măsuri ope­ra­ti­ve con­stând în efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave ale Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru găsi­rea ambar­ca­țiu­nii, res­pec­tiv a per­soa­ne­lor în cau­ză.

De ase­me­nea, prin cana­le­le de coo­pe­ra­re ale Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră au fost infor­ma­te auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re și MRCC.

Acțiu­nea de cău­ta­re și sal­va­re este în des­fă­șu­ra­re sub coor­do­na­rea MRCC Con­stan­ța, nava Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră fiind desem­na­tă coor­do­na­tor la fața locu­lui.

L.C., replicaonline.ro, 07.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele