O descoperire INCREDIBILĂ demonstrează cum banala CEAPA și USTUROIUL înving cancerul. Cercetarea a durat ani de zile

0
405
Booking.com

Cea­pa şi ustu­ro­i­ul ar putea pro­te­ja cor­pul de dezvol­ta­rea can­ce­ru­lui.

În afa­ră de capa­ci­ta­tea lor de a oferi gust mân­că­ru­ri­lor, cea­pa şi ustu­ro­i­ul ar putea pro­te­ja cor­pul de can­cer, ara­tă un stu­diu recent.

Ustu­ro­i­ul, cea­pa şi arpa­gi­cul fac par­te din cla­sa alli­um a legu­me­lor. Aces­tea sunt cres­cu­te aproa­pe pre­tu­tin­deni în lume şi se află la baza mul­ti­ple­lor pre­pa­ra­te.

Stu­di­i­le ante­ri­oa­re au ară­tat că anu­mi­ţi com­pu­şi din legu­me­le alli­um, inclu­siv fla­va­no­lii sau com­pu­şii orga­no­sul­fu­rici, sunt bioac­tivi. Unii din­tre aceş­tia sunt con­si­de­ra­ţi o pie­di­că în dezvol­ta­rea can­ce­ru­lui. Cer­ce­tă­tori din cadrul Spi­ta­lu­lui Uni­ver­si­tar din Chi­na au dema­rat, recent, un stu­diu pen­tru a înţe­le­ge modul în care con­su­mul unei can­ti­tă­ţi mari al aces­tor legu­me poa­te pre­ve­ni dezvol­ta­rea can­ce­ru­lui colo­rec­tar în cazul oame­ni­lor, scrie Medi­cal News Today.

În cadrul stu­di­u­lui, spe­cia­li­ş­tii au ana­li­zat 833 de indi­vizi afec­ta­ţi de can­cer colo­rec­tal şi 833 de par­ti­ci­panţi din gru­pul de con­trol, ce aveau vâr­sta, sexul şi loca­ţia simi­la­ră. Fie­ca­re par­ti­ci­pant a fost inter­vi­e­vat pri­vind obi­ce­iu­ri­le lor ali­men­ta­re, cu aju­to­rul unui ches­tio­nar ce cal­cu­la frec­venţa anu­mi­tor ali­men­te.

Con­ti­nu­a­rea, pe descopera.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele