Muntele de chihlimbar. Comoara care salvează căutătorii de la sărăcie 

0
1688

Comu­na Colți din jude­țul Buzău stă pe o comoa­ră — Mun­te­le de chi­h­lim­bar! Aici se află unul din­tre cele mai valo­roa­se tipuri de răși­nă din lume, ambra nea­gră. Loca­li­ta­tea este situ­a­ta in Cur­bu­ra Car­pa­ti­lor si este un loc apre­ciat de oame­nii care iubesc natu­ra. Jude­tul mai ascun­de si alte minuni, Focul Viu din comu­na Lopă­tari,  Vul­ca­nii Noro­io­si din Ber­ca, sau așe­ză­ri­le rupes­tre din Mun­tii Buză­u­lui.  

Muntele de Chihlimbar

Local­ni­cii din Colti, jude­tul Buzau cunosc mul­te legen­de cu si des­pre ”ambra gal­be­na”. La tot pasul veti auzi cate o poves­te des­pre cau­ta­to­rii aces­tei comori, des­pre chi­h­lim­ba­rul pre­fe­rat de figu­ri­le rega­le sau al dic­ta­to­ri­lor. Insa­si Regi­na Eli­sa­be­ta a II‑a a Marii Bri­ta­nii ar fi pri­mit un meda­li­on din chi­h­lim­bar, iar Ghe­or­ghe Ghe­or­ghiu Dej i‑a facut cadou dic­ta­to­ru­lui Sta­lin o pipa din aceas­ta rasi­na, alta­da­ta pre­ti­oa­sa.

Chi­h­lim­ba­rul roma­nesc des­co­pe­rit in seco­lul al XIX-lea in Mun­tii Buza­u­lui a fost numit ruma­nit, iar savan­tul Ghe­or­ghe Mun­tea­nu Mur­goci a dove­dit ca ambra nea­gra de la Colti nu este tama­ie, asa cum cre­deau sate­nii. Chi­h­lim­ba­rul ce datea­za de acum 260 mili­oa­ne de ani este o pia­tra semi­pre­ti­oa­sa cu inclu­ziuni de fosi­le, care pro­vi­ne de la rasi­na arbo­ri­lor soli­di­fi­ca­ta.

In lume se gaseste in foar­te puti­ne locuri, in zona Marii Bal­ti­ce, Sici­lia, Rusia, Saha­kin, Myan­mar si Spa­nia. In Roma­nia, locul unic unde intal­nim si sin­gu­rul din lume de unde s‑a extras, la nivel indus­tri­al, chi­h­lim­ba­rul este comu­na Colti din Buzau.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici: ideipentruvacanta.ro/muntele-de-chihlimbar-comoara


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele