Mircea Bezergheanu: Mulțumesc pentru lecția asta, Daniel Leș, drag Maestru al pământului!

0
615
Booking.com

Mir­cea Bezer­ghea­nu: ”Tot încer­cam să exprim vizu­al un fapt — anu­me că Via­ța este tre­că­toa­re, iar for­ța care ne ani­mă este una cre­a­toa­re, pro­voa­că emo­ție și sen­ti­men­te, mode­lea­ză un întreg uni­vers mate­ri­al, iar la sfâr­șit… nu ne lasă să luăm nimic cu noi, făcând ast­fel posi­bi­lă Renaș­te­rea! Greu s‑o spui într‑o ima­gi­ne, apli­când și teo­ria lui Niels Bohr.

Mul­țu­mesc pen­tru lec­ția asta, Daniel Leș! Mul­țu­mesc pen­tru lec­ția cea­lal­tă, Beze­ri­ta Ema­nu­el. 

Tot încerc să scriu cu lumi­nă poves­tea unor Maeș­tri pe care sun­tem datori să‑i cău­tăm. Am găsit un Maes­tru al focu­lui, apoi pe cel al pămân­tu­lui și încă îl mai caut pe cel al ape­lor, într‑o Dobro­ge secre­tă, așe­za­tă timid într‑o pădu­re de ste­jar pufos, din care a mai rămas un sin­gur Copac”. (Mir­cea Bezer­ghea­nu, 28 febru­a­rie 2019).


Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul: Daniel Leş, ‘ulti­mul dac liber din Mara­mu­reş’, omul care fău­reş­te oale de lut şi le umple cu poveştiMan­ga­lia News, Dumi­ni­că, 3 mar­tie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele