MIERCURI, 20 MARTIE, SE ÎNTRERUPE CURENTUL ELECTRIC în anumite zone din Mangalia! Vezi dacă ești afectat

0
843
Booking.com

MIERCURI, 20 MARTIE, SE ÎNTRERUPE CURENTUL ELECTRIC în anu­mi­te zone din Man­ga­lia! Vezi dacă ești afec­tat.

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea, săp­tămâ­na 18 — 24 Mar­tie 2019.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Mier­curi, 20 Mar­tie 2019, în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia:

  • blo­cu­ri­le 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
  • Poli­cli­ni­ca Man­ga­lia;
  • Cen­tra­la ter­mi­că Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia;
  • Biro­uri Sana­to­ri­ul Bal­near, situ­at pe stra­da Vână­tori;
  • Hotel Masa­ro; bloc, scă­ri­le: B, C;
  • Vila Admi­nis­tra­ƫia Por­turi - ȋntre­ru­pe­re tota­lă, între ore­le 09:00 — 14:00.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 18.03.2019 — 24.03.2019.


Man­ga­lia News, 18.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele