Mangalia și 23 August: Zonele în care SE ÎNTRERUPE CURENTUL ELECTRIC! Vezi programul anunțat de E — Distribuție Dobrogea

0
3385

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea — Mar­tie 25, 2019 Mar­tie 31, 2019.
Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum
şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii
ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Comu­na 23 August: par­ti­al, stra­da Ioan Luca Cara­gi­a­le, stra­da Ioan Baba, stra­da Geor­ge Baco­via, stra­da Demos­te­ne Botez, stra­da Tudor Arghezi — Marți, 26 mar­tie, între ore­le 09:00 — 17:00.

Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Joi , 28 Mar­tie 2019, între ore­le 08:30 — 16:30:

 • Blo­cu­ri­le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 si spa­ti­i­le comer­ci­a­le;
 • Bloc E1, Sca­ra A, B, C;
 • Bloc B1, Sca­ra A;
 • Bloc B2, Sca­ra A, B;
 • Bloc A, Sca­ra A, B;
 • zona Pia­ta Emi­ne­scu — Spa­tii Comer­ci­a­le,
 • Hotel Soly­mar, Hotel Cor­sa, Hotel Mera Bri­se, Hotel Zefir,
 • Vile Spe­ci­a­le,
 • Stra­da Fru­moa­sei,
 • SC Bal­ne­o­med,
 • Gale­ri­i­le Maria,
 • Casa de Cul­tu­ra.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 25.03.2019 — 31.03.2019


Man­ga­lia News, 25.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele