La competiția internațională #SpaceSettlement, organizată de National Space Society şi #NASA, elevii români au câștigat aproape toate premiile!

0
443

U.S. Emba­s­sy Bucha­restŞi dacă pla­nu­ri­le pen­tru o vii­toa­re colo­nie în 🛰 spa­ţiu ar fi con­ce­pu­te de elevi şi lice­eni 🇷🇴 români? Lucrând indi­vi­du­al şi în grup, aceşti tineri minu­na­ţi au reu­şit să câş­ti­ge aproa­pe toa­te pre­mi­i­le unei com­pe­ti­ţii inter­na­ţio­na­le cu pes­te 2.600 de lucrări înscri­se şi aproa­pe 13.000 de par­ti­ci­panţi. Este vor­ba de #Spa­ce­Set­tle­ment, orga­ni­zat de Natio­nal Spa­ce Soci­e­ty şi #NASA. Feli­ci­tări copii, pro­fe­sori şi părinţi pen­tru efor­tu­ri­le şi impli­ca­rea voas­tră, vă dorim mult suc­ces în con­ti­nu­a­re!

Locul I

️🏆 Lice­ul “Tudor Via­nu”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 12‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Andrei Şagu­na”, Bra­şov (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Sfân­tul Sava”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 10‑a),

️🏆 Lice­ul Teo­re­tic “Tra­ian”, Con­stan­ța (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Melis­sa Aydo­gan, Bucu­reşti (cla­sa a 9‑a),

🏆 Elvi­ra Mun­tea­nu, Cole­gi­ul Națio­nal “Andrei Şagu­na”, Bra­şov, (cla­sa a 8‑a),

🏆 Lice­ul Teo­re­tic “Johan­nes Hon­te­rus”, Bra­şov (grup, cla­sa a 7‑a).

Locul II

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal de Infor­ma­ti­că “Tudor Via­nu”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 12‑a),

🏆 Sebas­ti­an Romeo Pin­ti­lie, Cole­gi­ul Națio­nal “Vasi­le Alec­san­dri”, Bacău, (cla­sa a 11‑a),

🏆 Lice­ul Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Sfân­tul Sava”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Lice­ul Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Lice­ul Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal de Infor­ma­ti­că “Tudor Via­nu”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Vla­di­mir Geor­ge Necu­la, Cole­gi­ul Națio­nal de Infor­ma­ti­că “Tudor Via­nu”, Bucu­reşti (cla­sa a 8‑a),

🏆 David Cris­ti­an Ghi­ber­di, Şcoa­la 79, Bucu­reşti (cla­sa a 7‑a),

🏆 Lice­ul Teo­re­tic “Ovi­di­us”, Con­stan­ța (grup, cla­sa a 7‑a).

Pre­mi­ul II pen­tru meri­tul lite­rar

🏆 Furt­u­na Teo­dor Flo­ren­tin, Lice­ul Teo­re­tic “Nico­lae Băl­ces­cu”, Med­gi­dia.

Locul III

🏆 Com­ple­xul Edu­ca­țio­nal “Lau­der-Reut”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Mara Dra­go­mir, Cole­gi­ul Națio­nal “Spi­ru Haret”, Bucu­reşti,

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Sfân­tul Sava”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Şte­fan Mihai Cur­pan, Şcoa­la nr. 27, Bucu­reşti (cla­sa a 7‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Andrei Şagu­na”, Bra­şov (grup, cla­sa a 7‑a).

Men­țiu­ne ono­ra­bi­lă

🏆 Lice­ul Teo­re­tic “Tra­ian”, Con­stan­ța (grup, cla­sa a 11‑a),

🏆 Andre­ea Dumi­tres­cu, Cole­gi­ul Națio­nal “Mihai Vitea­zul”, Bucu­reşti (cla­sa a 10‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Andrei Şagu­na”, Bra­şov (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Cole­gi­ul Națio­nal “Sfân­tul Sava”, Bucu­reşti (grup, cla­sa a 10‑a),

🏆 Eli­za Con­stan­ti­ne­scu, Lice­ul Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că, Bucu­reşti (cla­sa a 9‑a),

🏆 Patri­cia Maria Paras­chiv, Cole­gi­ul Națio­nal “Sfân­tul Sava”, Bucu­reşti (cla­sa a 9‑a),

🏆 Edu­ard Ale­xan­dru Buzo­ia­nu, Lice­ul Inter­națio­nal de Infor­ma­ti­că, Bucu­reşti (cla­sa a 8‑a),

🏆 Tudor Gabriel Bus­tan, Cole­gi­ul Națio­nal “Andrei Şagu­na”, Bra­şov (cla­sa a 7‑a),

🏆 David Popes­cu, Cole­gi­ul Națio­nal “I.L.Caragiale”, Bucu­reşti (cla­sa a 7‑a).

Sur­sa: U.S. Emba­s­sy Bucha­rest.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 24 mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele