La 2 Mai, polițiștii de frontieră au intervenit pentru a remorca o ambarcațiune rămasă fără propulsie pe Marea Neagră [VIDEO]

1
2136

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia au inter­ve­nit, pen­tru remorca­rea unei ambar­ca­țiuni de pes­cu­it răma­să fără pro­pul­sie pe Marea Nea­gră, în care de aflau două per­soa­ne.

În data de 02.03.2019, în jurul orei 09.20, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Sis­te­mu­lui Inte­grat de Supra­ve­ghe­re la Marea Nea­gra – SCOMAR au fost infor­mați de către Auto­ri­ta­tea Nava­lă Româ­nă — M.R.C.C. că o ambar­ca­ţiu­ne de pes­cu­it, care se afla la 600 m față de digul pes­că­ri­ei de la 2 Mai, a rămas fără pro­pul­sie și ne soli­ci­tă inter­ven­ția.

Ime­di­at, Gar­da de Coas­tă a dis­pus efec­tu­a­rea unei misiuni cu o navă a Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru iden­ti­fi­ca­rea aces­te­ia.

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au acţio­nat ope­ra­tiv, iar la scurt timp,  ambar­ca­țiu­nea cu cele doua per­soa­ne afla­te la bord a fost iden­ti­fi­ca­tă, remorca­tă și adu­să în sigu­ranţă în Por­tul Man­ga­lia.

Cele două per­soa­ne, cetă­țeni români în vâr­stă de 56, res­pec­tiv 53 de ani, nu au avut nevo­ie de asis­ten­ță medi­ca­lă. Cei doi pes­cari au decla­rat că în timp ce se aflau la pes­cu­it moto­rul ambar­ca­ţiu­nii s‑a defec­tat, iar din lip­sa altor mij­loa­ce de pro­pul­sie și din cau­za con­di­ți­i­lor meteo nefa­vo­ra­bi­le, nu se mai puteau întoar­ce la mal.


Man­ga­lia News, 02.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sa isi cum­pe­re visle. Halal pes­cari. Rusi­ne de vir­sta pe care o au. Sa nu ai tu 2 perechi de rame în bar­ca?! Rame­le sunt baza, chiar de ai motor bun.

Leave a Reply