IPJ Constanța: Noi cazuri de abateri de la legea circulației pe drumurile publice

0
568

IPJ Con­stan­ța: Noi cazuri de aba­teri de la legea cir­cu­la­ți­ei pe dru­mu­ri­le publi­ce

Acti­vi­ta­te ruti­e­ră

La data de 3 mar­tie a.c., poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 25 de ani, din loca­li­ta­tea Dara­bani, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism neîn­ma­tri­cu­lat pe Șosea­ua Con­stan­ței din Man­ga­lia.

În cau­ză, poli­țiș­tii au întoc­mit dosar penal.


La data de 3 mar­tie a.c., ora 02.30, poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 6 Rura­lă Cer­na­vo­dă au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 31 de ani, din loca­li­ta­tea Peș­te­ra, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe DJ 223, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, rezul­ta­tul în apa­ra­tul eti­lo­test fiind de 0,84 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 3 mar­tie a.c., ora 01.15, poli­țiș­tii din cadrul Sec­ți­ei 3 Rura­lă Man­ga­lia au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 62 de ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, care a con­dus un auto­tu­rism pe DJ 394, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, rezul­ta­tul în apa­ra­tul eti­lo­test fiind de 0,55 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat.

La data de 2 mar­tie a.c., ora 22.50, poli­țiș­tii din cadrul Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 41 de ani, din loca­li­ta­tea Valea Daci­lor, jude­țul Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 22C, în timp ce se afla sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce, rezul­ta­tul în apa­ra­tul eti­lo­test fiind de 0,75 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat. De ase­me­nea, poli­țiș­tii au sta­bi­lit fap­tul că res­pec­ti­vul con­du­că­tor auto nu deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

Toți cei trei con­du­că­tori auto a fost con­duși la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.


La data de 3 mar­tie a.c., ora 00.10, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Lumi­na au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 26 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism, pe stra­da Câm­pu­lui din loca­li­ta­tea Lumi­na, fără a deți­ne per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.

În cau­ze, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


La data de 4 mar­tie a.c., în jurul orei 12.00, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Albești au depis­tat o feme­ie în vâr­stă de 44 de ani, care a con­dus un auto­tu­rism pe stra­da Ghe­or­ghe Doja din loca­li­ta­tea Albești, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de vehi­cu­le.


La data de 4 mar­tie a.c., în jurul orei 15.00, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Albești au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 49 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe bule­var­dul Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu din muni­ci­piu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce (0,89 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat).

Con­du­că­to­rul auto a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În ambe­le cau­ze, poli­țiș­tii ruti­eri au întoc­mit dosa­re pena­le.


La data de 6 mar­tie a.c., ora 00.10, poli­țiș­tii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 29 de ani, din Con­stan­ța, care a con­dus un auto­tu­rism pe DN 3, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce (0,63 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat).

Con­du­că­to­rul auto a fost con­dus la spi­tal pen­tru recol­ta­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În cau­ză, poli­țiș­tii au întoc­mit dosar penal.


Man­ga­lia News, 07.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele