Învățătorul care a schimbat „patinoar” cu „patinuar” este autor de manual de Limba română!

0
744
Booking.com

Învă­ță­to­rul care a schim­bat „pati­noar” cu „pati­nu­ar” este autor de manu­al de Lim­ba româ­nă.

Pos­ta­rea părin­te­lui unui elev de cla­sa a II-a din Iași a infla­mat spi­ri­te­le pe Face­bo­ok și a dus la declan­șa­rea unei anche­te de către școa­lă și Inspec­to­ra­tul Șco­lar. Ionel Tar­no­ves­ki a pre­zen­tat o par­te din­tr-o lucra­re a fiu­lui său, corec­ta­tă de învă­ță­to­rul Spi­ri­don Andrieș.

Învă­ță­to­rul Spi­ri­don Andrieș a con­si­de­rat că ele­vul a scris greșit un cuvânt, dar cel care a fost în eroa­re era, de fapt, chiar el, cadrul didac­tic.

Mama: „M-a invitat ironic să consult dicționarul”

4 mar­tie 2019, pos­ta­rea tată­lui:

Iași, 2019 — Cole­gi­ul Mihai Emi­ne­scu.
David a ajuns aca­să și s-a dus direct la dex-ul cel mare și greu (nu ăla on-line), pe care-l răs­fo­im de mul­te ori, la par­ti­de­le de Scra­b­ble — m-a între­bat,
Tati, eu unde am greșit, nu înțe­leg ?
Ce să-i răs­pund, dom­nu­le învă­ță­tor, de la cla­sa a II-a B ? 
Am încer­cat totuși să-mi lămu­resc copi­lul, că tră­im într-o țară în care ne dorim și lup­tăm zi de zi, „să apu­nă pe vecie acest sUa­re întu­ne­cos cu tot cu pati­nU­a­re­le ce ne scu­fun­dă, încet încet, într-un neant”

Citiți con­ti­nu­a­rea în newsweek.ro (NB: Obser­vați și ple­o­nas­mul din fra­za a doua a dic­tă­rii ace­lu­iași învă­ță­tor — ”… unul din­tre ei cade jos”).

UPDATE: Citiți și arti­co­lul Răs­tur­na­re de situ­a­ție în cazul lucră­rii care ar fi fost “corec­ta­tă” greșit de un învă­ță­tor

UPDATE 2: Fără dubiu: învă­ță­to­rul — „pati­nu­ar” a greșit!


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele