INCENDIU DE PROPORŢII. ARDE MĂNĂSTIREA DIN 23 AUGUST! [VIDEO]

0
1820
Booking.com

Un incen­diu puter­nic a izbu­c­nit, în urmă cu câte­va momen­te, la Mănăs­ti­rea din loca­li­ta­tea 23 August. Prac­tic, arde aco­pe­ri­şul chi­li­ei de la lăca­şul de cult din comu­nă. 

ISU Dobro­gea inter­vi­ne cu trei autos­pe­ci­a­le și cu o autos­ca­ră.

cugetliber.ro, 12.03.2019.


ZIUA DE CONSTANTA: Aler­tă la ISU Dobro­gea. Un incen­diu vio­lent a izbu­c­nit la Mănăs­ti­rea de la 23 August, jude­țul Con­stan­ța.

Pom­pie­rii din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Dobro­gea al Jude­țu­lui Con­stan­ța au fost soli­ci­tați să inter­vi­nă în aceas­tă dimi­nea­ță la Mănăs­ti­rea de la 23 August, jude­țul Con­stan­ța.

Este vor­ba des­pre Mănăs­ti­rea “Sfinţii Ierarhi Nico­lae şi Bre­ta­nion”.
Potri­vit ISU Dobro­gea, aco­pe­ri­șul de la chi­li­i­le mănăs­ti­rii a fost cuprins de flă­cări.
Din pri­me­le infor­ma­ții, incen­di­ul este vio­lent.
La fața locu­lui inter­vin trei autos­pe­ci­a­le de stin­ge­re cu apă și spu­mă și autos­ca­ra.

Sur­sa foto + video: ISU Dobro­gea și ZIUA de Con­stan­ța.


(sur­sa video: Con­stan­tin Ola­ru, Face­bo­ok).


ISU Con­stan­ta: 40 de pom­pieri din cadrul a patru subu­ni­tati de inter­ven­ție au acțio­nat, mai bine de 3 ore, cu șase autos­pe­ci­a­le de stin­ge­re cu apa si spu­mă si o autos­pe­cia­la de lucru la înăl­ți­me, pen­tru lichi­da­rea unui incen­diu izbu­c­nit la aco­pe­ri­sul unei chi­lii a Mănăs­ti­rii din loca­li­ta­tea 23 August.


Man­ga­lia News, Marți, 12 mar­tie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele