I-AM PUS INIMII FERMOAR

0
458
Booking.com

I-AM PUS INIMII FERMOAR

I-am pus ini­mii fer­moar
Şi-l des­chid cînd o fi lună,
Să mă mîn­gîie cu raza 
Şi să-mi spu­nă “Noap­te bună”!

I-am pus ini­mii fer­moar
Şi-l des­chid cînd o fi soa­re,
S-o mai încă­lzi puțin
Şi o las şi la plim­ba­re.

I-am pus ini­mii fer­moar
Şi-l des­chid de dimi­nea­ță,
Fru­mu­se­țea zilei vine
Şi-mi adu­ce-o nouă via­ță.

I-am pus ini­mii fer­moar,
Sufe­rin­ța să n-o doa­ră!
Dra­gos­tea să-i fie scu­tul,
Nici­o­da­tă să nu moa­ră…

I-am pus ini­mii fer­moar,
Şi-l des­chid doar pen­tru tine,
Cu căl­du­ra pal­mei tale,
Să o mîn­gîi pen­tru mine!

Anda­lu­zia Popa, înce­put de Mar­tie 2019, Bucu­rești.

Alte fru­moa­se poe­me de dra­gos­te ale autoa­rei puteți citi aici.


Man­ga­lia News, 04.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele