Gigi Becali a investit 15 milioane de euro într-o clinică în care tratamentele sunt gratuite

0
587
Booking.com

Gigi Becali a inves­tit 15 mili­oa­ne de euro într-o cli­ni­că în care tra­ta­men­te­le sunt gra­tu­i­te.

Gigi Becali a inves­tit 15 mili­oa­ne de euro într-o cli­ni­că în care tra­ta­men­te­le sunt gra­tu­i­te. Finanţa­to­rul FCSB a vor­bit des­pre cli­ni­ca pri­va­tă des­ti­na­tă tra­tă­rii can­ce­ru­lui şi des­pre modul în care o finanţea­ză. 

Pro­iec­tul a fost dema­rat în urmă cu doi ani, la Arcom, lân­gă locul în care clu­bul de fotbal își avea biro­u­ri­le, scrie cancan.ro. 

Eu am făcut o cli­ni­că, bine, tot spi­tal este, se ocu­pă de bol­na­vii de can­cer. Uni­ta­tea este unde avea Stea­ua biro­u­ri­le, la Arcom. Toa­tă clă­di­rea este acum spi­tal. Aco­lo totul este pe gra­tis, nu se plă­teș­te. Bine, nu e pe gra­tis… Se plă­teș­te, dar plă­tesc eu… E un spi­tal la care plă­tesc eu. Plă­tesc la spi­ta­lul meu cum ar veni, că nu ai voie să faci pe gra­tis, alt­fel e eva­ziu­ne fis­ca­lă. Și atunci plă­tesc eu sin­gur toa­te tra­ta­men­te­le. Dar le plă­tesc la spi­ta­lul meu”, a spus Gigi Becali. […]

Finan­ța­to­rul mai anun­ța ceva, la acea dată: “Vreau, de ase­me­nea, ca prin inter­me­di­ul aces­tui pro­iect să-i rea­duc aca­să pe medi­cii români care au ple­cat în stră­i­nă­ta­te! La fie­ca­re con­sul­ta­ție sau inter­ven­ție chi­rur­gi­ca­lă pe care o vor avea, un pro­cent de 30% la sută din înca­sări se va întoar­ce direct în buzu­na­rul lor”.

Becali a pre­ci­zat că va anga­ja cir­ca 50–60 de medici în cadrul aces­tui spi­tal. „Vor exis­ta şi medici volun­tari din cadrul bise­ri­cii, însă cei anga­ja­ţi vor avea sala­rii con­sis­ten­te, por­nind de la 2.000 de euro pe lună”, a expli­cat Becali.

Citií arti­co­lul inte­gral, pe observator.tv


 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele