Galactienii sunt la națională! Bianca-Ionela Căciularu, de la Școala Gala Galaction Mangalia, calificată în finala Olimpiadei de Limba și literatura română

0
745

Galac­ti­e­nii sunt la națio­na­lă! Bian­ca-Ione­la Căci­u­la­ru, de la Școa­la Gala Galac­tion Man­ga­lia, cali­fi­ca­tă în fina­la Olim­pi­a­dei de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă

În urma publi­că­rii cla­sa­men­tu­lui final al eta­pei jude­țe­ne a Olim­pi­a­dei de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, Școa­la Gim­na­zi­a­lă „Gala Galac­tion” Man­ga­lia va fi repre­zen­ta­tă la eta­pa națio­na­lă, la cla­sa a V‑a! 

Bian­ca-Ione­la Căci­u­la­ru, sun­tem mân­dri de tine! Îți ținem pum­nii!

Feli­ci­tări, doam­nei pro­fe­soa­re Vio­le­ta Lica! Spe­răm să pri­mim vești bune și după aceas­tă eta­pă!


Man­ga­lia News, 30.03.2019. (sur­sa: Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți “Gala Galac­tion” Man­ga­lia, pe Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply