FURTURI din MAȘINI, în Mangalia. Autorii au fost PRINȘI!

0
1550
Booking.com

IPJ: Bănu­iți de comi­te­rea unor infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, iden­ti­fi­cați și reți­nuți de poli­țiș­tii con­stăn­țeni.

Urma­re a cer­ce­tă­ri­lor în cazul săvâr­și­rii unei infrac­țiuni de furt cali­fi­cat, poli­țiș­tii din cadrul Biro­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le al Poli­ți­ei muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au iden­ti­fi­cat un tânăr în vâr­stă de 18 ani din Med­gi­dia, bănu­it de comi­te­rea fap­tei.

Ast­fel, la data de 1 mar­tie a.c., tână­rul în cau­ză ar fi sus­tras un ruc­sac cu suma de 250 de lei, car­duri și docu­men­te per­so­na­le, din­tr-un auto­tu­rism, care se afla par­cat pe o stra­dă din Man­ga­lia.

În urma cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­a­te, poli­țiș­tii Biro­u­lui de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le au reți­nut în sar­ci­na aces­tu­ia o altă infrac­țiu­ne de furt cali­fi­cat, fap­tă comi­să la data de 6 mar­tie a.c., când per­soa­na în cau­ză împre­u­nă cu un alt tânăr în vâr­stă de 19 ani din Man­ga­lia, au sus­tras un tele­fon mobil, din­tr-un auto­tu­rism, par­cat pe o stra­dă din muni­ci­piu.

Pre­ju­di­ci­ul total, cre­at în dau­na per­so­ne­lor vătă­ma­te, este de 1.500 de lei, aces­ta fiind recu­pe­rat par­ți­al.

La data de 17 mar­tie a.c., poli­țiș­tii con­stăn­țeni i-au reți­nut pe cei doi tineri, pen­tru o peri­oa­dă de 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de astăzi să fie pre­zen­tați Par­che­tu­lui de pe lân­gă Jude­că­to­ria Man­ga­lia cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

Poli­țiș­tii con­ti­nuă cer­ce­tă­ri­le pen­tru sta­bi­li­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le.


Man­ga­lia News, Luni, 18 mar­tie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele