FLORI, DE ZIUA MAMEI

0
1400

FLORI, DE ZIUA MAMEI

Mama are mâi­ni­le ca de pâi­ne, par fără pute­re, dar ele pot fi per­nă pen­tru prunci, ori prag de pia­tră sub tal­pa casei. Are mers de pasă­re, părul ei îmi apa­re ca plan­te­le plu­ti­toa­re, împo­vă­ra­te de plân­sul peta­le­lor, ochii ei sunt pace adân­că… Prin dege­te­le ei picu­ră flu­turi pâl­pâi­tori…” Nichi­ta Stănescu.

Cu dra­gos­te, recu­noș­tin­ță și res­pect pen­tru toa­te feme­i­le, din par­tea redac­ți­ei Man­ga­lia News: Vă iubim, fru­moa­se­lor! 🙂


Man­ga­lia News, 8 Mar­tie 2013. Repu­bli­ca­re 8 Mar­tie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply