Diana Buzoianu: ‘Eu nu mă definesc prin traseele parcurse, ci prin drumurile pe care încă nu le-am descoperit’. [4.000 km in 22 days]. Album FOTO

0
491
Booking.com

Dia­na Buzo­ia­nu: ”Eu nu mă defi­nesc prin tra­se­e­le par­cur­se, ci prin dru­mu­ri­le pe care încă nu le-am des­co­pe­rit”. [4.000 km in 22 days]. Album FOTO.

Nimic nu se clă­deș­te, stând pe loc, iar a călă­tori înseam­nă mai mult decat o des­ti­na­tie, pen­tru mine. Este sco­pul în sine. Eu nu mă defi­nesc prin tra­se­e­le par­cur­se, ci prin dru­mu­ri­le pe care încă nu le-am des­co­pe­rit. Eu nu eva­dez din zona mea de con­fort, căci ea nu exis­tă deloc.

Turul Româ­ni­ei — edi­ția de iar­nă: Dobro­gea, Buco­vi­na, Mara­mu­reș, Apu­seni, Tran­să­gă­ră­șan, Transra­rău, Che­i­le Bica­zu­lui, Chi­le Dobro­gei, Fun­dă­tu­ra Pono­ru­lui…, ca să men­țio­nez câte­va din­tre splen­do­ri­le văzu­te”…


Man­ga­lia News, 06.03.2019. Mul­țu­mim pen­tru aces­te splen­dori, Dia­na Buzo­ia­nu, ”vână­toa­re” de ima­gini măi­as­tre! Alte arti­co­le cu foto­gra­fii ale artis­tei, AICI.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele