Deși nu are grade, toți polițiștii de la rutieră îl strigă ”Colonelu‘”

0
1245
Booking.com

Deși nu are gra­de, toți poli­țiș­tii de la ruti­e­ră îl stri­gă ”Colo­ne­lu‘”.

Poves­tea lui înce­pe în urmă cu 8 ani…

Un acci­dent grav de cir­cu­la­ție pro­dus într-o sea­ră în car­ti­e­rul Dru­mul Tabe­rei din Capi­ta­lă. Poli­țiș­tii de la Bri­ga­da Ruti­e­ră făceau cer­ce­ta­rea la fața locu­lui, totul era împre­j­mu­it cu ban­da gal­be­nă pe care scrie “Poli­ția! Nu tre­ceți!”.
Un ghem de bla­nă a intrat în peri­me­trul unde poli­țiș­tii făceau măsu­ră­to­ri­le. Aceștia ști­au că dacă îl vor alun­ga, se va spe­ria și va ajun­ge sub roți­le mași­ni­lor. Așa că… l-au adă­pos­tit în mași­na lor! Și, ulte­ri­or, l-au adop­tat.

Din ziua ace­ea, sedi­ul Bri­gă­zii Ruti­e­re a deve­nit casa lui. Tot colec­ti­vul îl pre­țu­ieș­te, e cel care-i întâm­pi­nă în fie­ca­re dimi­nea­ță la mun­că și are chiar și sca­u­nul său, pe care nu se așa­ză nimeni!
De ace­ea i se spu­ne Colo­ne­lu‘

Cole­gii ne-au spus că, pen­tru ei, Colo­ne­lu‘ e talis­ma­nul noro­cos, pen­tru că, de 8 ani de zile, niciun șofer care a pro­dus vre­un acci­dent ruti­er mor­tal în Bucu­rești și a fugit de la fața locu­lui nu a rămas neprins.
Deci, aveți mare gri­jă! Colo­ne­lu‘ e mereu pe tură!

(sur­sa: Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Roma­nia).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele