De 1 Martie, flori de la polițiști, pentru doamne și domnişoare

0
625
Booking.com

De 1 Mar­tie, poli­țiș­tii ruti­eri con­stăn­țeni au ofe­rit flori par­ti­ci­pan­te­lor la tra­fic, cu oca­zia zilei Măr­ți­șo­ru­lui. De ase­me­nea, doam­ne­le și domni­șoa­re­le care s‑au plim­bat pe stră­zi­le din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, ieri, au avut par­te de o „sur­pri­ză” din par­tea lup­tă­to­ri­lor Ser­vi­ci­u­lui Acțiuni Spe­ci­a­le.  

Poli­ţi­ş­tii ruti­eri con­stăn­țeni au avut o misiu­ne spe­cia­lă în tra­fic. Le-au făcut ziua mai fru­moa­să con­du­că­toa­re­lor auto. În loc de amenzi, au împă­rţit… lale­le.

Oda­tă cu sim­bo­lu­ri­le pri­mă­ve­rii ofe­ri­te doam­ne­lor şi domni­şoa­re­lor afla­te la volan, poli­ţi­ş­tii ruti­eri au adre­sat aces­to­ra şi reco­man­dări pen­tru a nu fi impli­ca­te în acci­den­te ruti­e­re.

O pri­mă­va­ră fru­moa­să și lip­si­tă de inci­den­te!”, a fost mesa­jul poli­țiș­ti­lor ruti­eri con­stăn­țeni.

Tot­o­da­tă, la acti­vi­ta­te au par­ti­ci­pat și lup­tă­to­rii din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Acțiuni Spe­ci­a­le. Duri, dar cu zâm­be­tul pe față și cu flori în mână, poli­țiș­tii au împăr­țit lale­le doam­ne­lor care se depla­sau pe stră­zi­le din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța.

Ast­fel de acțiuni au rolul de a sta­bili o legă­tu­ră mai strân­să între comu­ni­ta­te și poli­țiș­tii con­stăn­țeni.


Man­ga­lia News, 02.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele