Daniel Georgescu: Construcția Sălii de Sport a Școlii Gimnaziale din 2 Mai intră în linie dreaptă!

0
564
Booking.com

”Con­struc­ția Sălii de Sport a Șco­lii Gim­na­zi­a­le din 2 Mai intră în linie dreap­tă! Astăzi, 27 mar­tie 2019, am sem­nat ordi­nul de exe­cu­ție a lucră­rii, iar cel târ­ziu in luna apri­lie a anu­lui vii­tor, acest pro­iect va fi rea­li­zat în pro­por­tie de sută la sută.

Valoa­rea tota­lă este de apro­xi­ma­tiv 1,5 mili­oa­ne lei, bani alo­cați exclu­siv din fon­du­ri­le pro­prii ale Pri­mă­ri­ei Lima­nu.

Ne res­pec­tăm comu­ni­ta­tea si cre­dem că, prin fina­li­za­rea unor inves­ti­tii vita­le, vom demon­stra că pri­o­ri­ta­tea noas­tră sunt oame­nii aces­tei comu­ne. Lucră­ri­le pen­tru sala de sport vor ince­pe pe 6 apri­lie, iar din pri­mă­va­ra vii­toa­re, ore­le de Edu­ca­tie fizi­că ale copi­i­lor din 2 Mai se vor tine intr‑o loca­tie nouă, cu faci­li­tati moder­ne. Cre­dem că este un pas impor­tant in dezvol­ta­rea loca­li­ta­tii noas­tre și vă garan­tăm că vom rea­li­za tot ceea ce am pro­mis”.

Pri­mar, Geor­ges­cu Ghe­or­ghe Daniel.

(sur­sa: Se poa­te. Lima­nu — 2Mai, Vama Veche, Hagieni).


Man­ga­lia News, 28.03.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele