Brexit. Peste 275 de companii financiare transferă active de 1.200 miliarde de dolari din Marea Britanie în UE

0
352
Booking.com

Bre­xit. Pes­te 275 de com­pa­nii finan­ci­a­re trans­fe­ră acti­ve de 1.200 mili­ar­de de dolari din Marea Bri­ta­nie în UE!

Pes­te 275 de com­pa­nii finan­ci­a­re trans­fe­ră acti­ve şi fon­duri cumu­la­te de 1.200 de mili­ar­de de dolari, pre­cum şi mii de anga­ja­ţi din Marea Bri­ta­nie în Uniu­nea Euro­pea­nă, în per­spec­ti­va Bre­xi­tu­lui, la cos­turi de până la 4 mili­ar­de de dolari, potri­vit unui raport publi­cat luni de o fir­mă de cer­ce­ta­re, trans­mi­te Reu­ters.

Par­la­men­ta­rii bri­ta­nici urmea­ză să vote­ze marţi dacă apro­bă sau nu acor­dul con­ve­nit de pre­mi­e­rul The­re­sa May cu UE pen­tru Bre­xit, dar, la mai puţin de trei săp­tămâni îna­in­te de ter­me­nul de retra­ge­re, nu este clar dacă acor­dul va fi apro­bat, dacă ple­ca­rea va fi amâ­na­tă sau dacă va avea loc fără acest tra­tat.

Rapor­tul rea­li­zat de fir­ma New Finan­ci­al, una din­tre cele mai deta­li­a­te ana­li­ze refe­ri­toa­re la impac­tul Bre­xi­tu­lui asu­pra ser­vi­ci­i­lor finan­ci­a­re, ara­tă că numai Dub­li­nul a atras 100 de trans­fe­ruri, Luxem­bu­r­gul 60, Pari­sul 41, Fran­k­fur­tul 40 şi Amster­damul 32.

Cites­te mai mult: adev.ro/po7688


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele