Andreea Beatrice ANA, pe podium, la Campionatul European de lupte U23, Novi Sad 2019 [VIDEO]

0
950

Feli­ci­tări, spor­ti­vei Ana Andre­ea Bea­tri­ce din Man­ga­lia, pen­tru Meda­lia de bronz obți­nu­tă la Cam­pi­o­na­tul Euro­pean de Lup­te U23, Novi Sad 2019!

CSA Stea­ua Bucu­res­ti: Bea­tri­ce Andre­ea Ana, cea mai bună spor­ti­vă a sec­ți­ei de lup­te a Clu­bu­lui Spor­tiv al Arma­tei Stea­ua pe anul 2018, pre­mi­a­tă de către pre­șe­din­te­le clu­bu­lui, Bixi-Pom­pi­liu MOCANU.

Mul­țu­mim, Oan­cea Mari­an Geor­ge, pri­mul antre­nor al Andre­ei.


Man­ga­lia News, 08.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply