Alimentația copiilor între 6 și 11 ani (școlarii din clasele I-IV). Ce trebuie să faci pentru a păzi copilul de pericolul obezității, cum îl poți ajuta să aibă energia necesară pentru a crește, a învăța și a se juca

0
404
Booking.com

Ali­men­ta­ția copi­i­lor între 6 și 11 ani (șco­la­rii din cla­se­le I-IV). Ce tre­bu­ie să faci pen­tru a păzi copi­lul de peri­co­lul obe­zi­tă­ții, cum îl poți aju­ta să aibă ener­gia nece­sa­ră pen­tru a creș­te, a învă­ța și a se juca, afli din Eve­ni­men­tul culi­nar care a stat de vor­bă cu nutri­ți­o­nis­tul Ște­fan Ionuț.

Şco­la­rii au nevo­ie de o nutri­ţie boga­tă, vari­a­tă şi echi­li­bra­tă, adap­ta­tă vâr­stei. Pen­tru şco­la­rii din cla­se­le I-IV, este foar­te impor­tant să mănân­ce de mai mul­te ori pe zi, deo­a­re­ce au nevo­ie de mul­tă ener­gie pen­tru a cre­ş­te, a învă­ţa şi a se juca.

Per­for­manţe­le şco­la­re sunt influ­enţa­te de ali­men­ta­ţie, mai ales de struc­tu­ra şi dis­tri­bu­ţia mese­lor. Nu tre­bu­ie uitat că ali­men­ta­ţia inco­rec­tă şi via­ţa seden­ta­ră — tot mai mulţi micu­ţi îşi petrec tim­pul liber în faţa cal­cu­la­to­ru­lui sau a tele­vi­zo­ru­lui — fac ca tot mai mulţi copii să sufe­re de obe­zi­ta­te. 

Nece­sa­rul caloric la copi­ii între 6 şi 11 ani este de 1.500 de calo­rii pe zi. Pen­tru copi­ii care fac sport, numă­rul de calo­rii va cre­ş­te până la 1.800.Suplimentarea se va face prin adă­u­ga­re de car­bo­hi­dra­ţi (făi­noa­se, dul­curi, orez etc), ca «un pre­miu » pen­tru efor­tul depus”, reco­man­dă nutri­ţi­o­nis­tul Şte­fan Ionuţ, de la poli­cli­ni­ca Slim Life. 

Copi­lul şco­lar are nevo­ie de pro­du­se ali­men­ta­re boga­te în pro­te­i­ne, în prin­ci­pal pro­te­i­ne ani­ma­le. Aces­tea se asi­gu­ră din con­su­mul de car­ne, lap­te, brân­ze­turi şi ouă. Meni­ul zil­nic tre­bu­ie să aibă un conţi­nut scă­zut de gră­simi şi glu­ci­de. Gră­si­mi­le pot fi ofe­ri­te sub for­mă de unt şi smân­tâ­nă şi ada­os de ulei în dife­ri­te pre­pa­ra­te.

Sfa­tu­ri­le nutri­ţi­o­nis­tu­lui 

●Este pre­fe­ra­bil ca meze­lu­ri­le să lip­seas­că din ali­men­ta­ţia copi­lu­lui. San­d­vi­şu­ri­le cu piept de pui sau file de cur­can sunt la fel de gus­to­a­se. Dacă totu­şi, „de poftă”, îi daţi copi­lu­lui şun­că de Pra­ga, de exem­plu, însoţi­ţi con­su­mul de meze­luri cu fruc­te şi legu­me proas­pe­te, ca „anti­dot”.

 Fast-food-ul tre­bu­ie să lip­seas­că din ali­men­ta­ţie. Nutri­ţi­o­nis­tul spu­ne că nu inclu­de piz­za pe lis­ta ali­men­te­lor inter­zi­se. „Din punc­tul meu de vede­re, piz­za, dacă nu conţi­ne meze­luri sau câr­na­ţi, este doar calori­că”, cre­de Şte­fan Ionuţ. Sha­or­ma sau ham­bu­r­ge­rul nu ar tre­bui să facă par­te din ali­men­ta­ţia copi­lu­lui. Dacă totu­şi îi per­mi­teţi şco­la­ru­lui ast­fel de ali­men­te, se reco­man­dă să nu se con­su­me mai des de o dată sau două ori pe lună şi în niciun caz sea­ra.

● Şi bău­tu­ri­le car­bo­ga­zoa­se ar tre­bui să dis­pa­ră din ali­men­ta­ţia copi­lu­lui. Pe lân­gă fap­tul că au un conţi­nut ridi­cat de zahăr, ceea ce favo­ri­zea­ză dezvol­ta­rea obe­zi­tă­ţii, a dia­be­tu­lui şi a boli­lor meta­bo­li­ce, aces­tea conţin colo­ranţi şi sub­stanţe chi­mi­ce. Apa rece, de ase­me­nea, tre­bu­ie evi­ta­tă! 

Copi­ii între 7 şi 14 ani pot ţine post, dar pen­tru o peri­oa­dă scur­tă de timp, cel mult o săp­tămâ­nă. 

MENIU ZILNIC 

LUNIMic dejun – 1 ceai cu lămâie şi 1–2 san­dwi­ch-uri din pâi­ne inte­gra­lă cu Phi­la­del­phia / Almet­te / caş­ca­val. Prânz – cior­bă de pui drea­să cu ou / ostro­pel de pui; Desert: măr / bis­cui­ţi. Gus­ta­re — cozo­nac cu nucă şi sta­fi­de. Cina – sala­tă orien­ta­lă.  

MARŢI: Mic dejun – cere­a­le cu lap­te. Prânz – cior­bă de văcu­ţă cu borş / chifte­lu­ţe de pui / piu­re de car­tofi; bana­nă. Gus­ta­re — negre­să / măr. Cina – san­dwi­ch cald cu şun­că şi caşcaval/ceai. 

MIERCURI: Mic dejun – tar­ti­ne cu unt si miere/lapte. Prânz – cior­bă de pui / frip­tu­ră de pui la tavă şi spa­nac, plă­cin­tă cu mere. Gus­ta­re — sala­tă de fruc­te (ana­nas, por­to­ca­le, mere) / bis­cui­ţi. Cina – orez cu car­ne de pui şi legume/salată asor­ta­tă.

JOI: Mic dejun – lap­te cu cacao / bis­cui­ţi. Prânz – supă cre­ma de car­tofi / rasol de vită cu orez şi sala­tă asor­ta­tă; plă­cin­tă cu mere. Gus­ta­re — fruc­te proas­pe­te. Cina – Tăi­ţei cu nuci şi zahăr brut, nera­fi­nat, sau mie­re. 

VINERI: Mic dejun – Pâi­ne inte­gra­lă cu brân­ză tele­mea sla­bă şi roşii sau cas­tra­veţi / ceai. Prânz – Cior­bă de pui cu borş / rasol de peş­te cu orez, plă­cin­tă cu bân­ză de vaci şi sta­fi­de. Gus­ta­re — pră­ji­tu­ră de casă. Cina – San­dwi­ch-uri asor­ta­te / lap­te. 

SÂMBĂTĂ: Mic dejun – Tar­ti­ne cu unt şi şun­că de cur­can / ceai. Prânz – Supă cre­mă de pui cu crutoa­ne / Spa­ghe­te mila­ne­ze cu pui, desert — fruc­te. Gus­ta­re — cozo­nac. Cina – San­dwi­ch cald cu caş­ca­val / lap­te.

DUMINICĂ: Mic dejun – pate de pui (gătit în casă) / ceai. Prânz – cior­bă de peri­şoa­re / chifte­lu­ţe de pui / piu­re de car­tofi; desert — fruc­te. Gus­ta­re — cozo­nac. Cina – sala­tă orien­ta­lă. 

Mai mult în evz.ro/alimentatia-copiilor-intre-6-si-11-ani-scolarii-din-clasele-i-iv


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele