Afacerea din România care dă peste cap toate calculele: Te costă o nimica toată să produci, dar un kilogram se vinde și cu 25.000 de dolari

0
517
Booking.com

A dat lovi­tu­ra! Afa­ce­rea din Româ­nia care dă pes­te cap toa­te cal­cu­le­le: Te cos­tă o nimi­ca toa­tă să pro­duci, dar un kilo­gram se vin­de cu 25.000 de dolari! (ZF).
 
Cel mai scump ardei iute din lume este cul­ti­vat în ime­di­a­ta apro­pi­e­re a Timi­şoa­rei, de unul din­tre foş­tii vice­pri­mari ai ora­şu­lui. Adri­an Orza, actu­al con­si­li­er local inde­pen­dent din Timi­şoa­ra, mare pasio­nat de agri­cul­tu­rã bio, în spe­cial de ardei iuţi, cre­de că a dat lovi­tu­ra.
 
Timi­şo­rea­nul a reu­şit să obţi­nă pri­me­le răsa­duri de ardei iuţi din soi­ul Aji Cha­ra­pi­ta, con­si­de­rat cel mai scump ardei din lume. Con­form site-uri­lor de spe­cia­li­ta­te, un kilo­gram de Aji Cha­ra­pi­ta cos­tă între 11.000 şi 25.000 de dolari.

L‑am pri­mit de la o cunoş­tinţă de pes­te ocean, o timi­şo­rean­că ple­ca­tă de ceva ani în Ame­ri­ca şi care ştie des­pre pasiu­nea mea pen­tru soiuri vechi şi ciu­da­te. E pri­ma dată când încerc. Am văzut că au ger­mi­nat foar­te puţi­ne, semn că sunt valo­roa­se”, spu­ne Adri­an Orza. Arde­ii pro­vin din Peru, iar de abia de câţi­va ani au înce­put să fie cul­ti­va­ţi şi în Euro­pa, însă cu mare difi­cul­ta­te, pen­tru că se adap­tea­ză foar­te greu la alte con­di­ţii cli­ma­te­rice, infor­mea­ză Rador.

Aji Cha­ra­pi­ta are for­ma unor boa­be de mază­re şi, pe cât este de mic, pe atât este de iute. Acest soi de ardei este foar­te cău­tat de res­ta­u­ran­te­le de lux care îl pre­fe­ră sub for­mă de pudră de boia. “Am înţe­les că sunt unii cul­ti­va­tori în Euro­pa care livrea­ză în res­ta­u­ran­te de lux, pen­tru că se cau­tă aro­me deo­se­bi­te. Sunt şi des­tul de iuţi, dar se pare că au o aro­mă deo­se­bi­tă”, mai spu­ne Orza.

Pe lân­gã Aji Cha­ra­pi­ta, Adri­an Orza a reu­şit sã obţi­nă răsa­duri şi de la un soi de ardei foar­te rar. Adri­an Orza cul­ti­vă în sera sa de la Şag, prin­tre cele mai ine­di­te soiuri de ardei iuţi, şi renu­mi­tul Caro­li­na Rea­per – ulti­mul cam­pi­on mondi­al în dome­niu, cel mai iute ardei din lume pe sca­ra Sco­vi­l­le, scrie descopera.ro


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele