Vrei o carieră la înălţime? Academia „Henri Coandă” a prelungit termenul de recrutare până la data de 4 aprilie

0
297

Vrei o carie­ră la înă­lţi­me? Aca­de­mia „Henri Coan­dă” a pre­lun­git ter­me­nul de recru­ta­re până la data de 4 aprilie.

Nu este o mese­rie pen­tru ori­ci­ne, iar con­cu­renţa este pe măsu­ră. Totu­şi, nimic nu este impo­si­bil dacă eşti tena­ce, ambi­ţi­os, inte­gru şi devo­tat ide­a­lu­lui tău. Iar răs­pla­ta este pe măsu­ră: vei intra în cer­cul res­trâns al piloţi­lor de elită.

Aca­de­mia Forţe­lor Aerie­ne „Henri Coan­dă”, din Bra­şov, scoa­te la con­curs 159 de locuri, cu urmă­toa­re­le specializări:

avi­a­ţie piloţi – 50 locuri;
avi­a­ţie nena­vi­ganţi – 17 locuri;
mete­o­ro­lo­gie – 5 locuri;
con­tro­lor tra­fic aeri­an – 13 locuri;
radi­o­lo­ca­ţie – 15 locuri;
răz­boi elec­tro­nic în avi­a­ţie şi apă­ra­re – 11 locuri;
rache­te şi arti­le­rie anti­a­e­ri­a­nă – 48 locuri.
Se pot înscrie ele­vii cla­se­lor a XII‑a şi absol­venţii de liceu cu diplo­mă de baca­la­u­re­at, având vâr­sta de cel mult 30 de ani (24 de ani pen­tru avi­a­ţie navi­ganţi), împli­ni­ţi anul aces­ta. Aspi­ranţii la o carie­ră mili­ta­ră în avi­a­ţie  tre­bu­ie să se pre­zin­te la biro­u­ri­le de infor­ma­re-recru­ta­re, cu car­tea de iden­ti­ta­te. Aco­lo vor pri­mi infor­ma­ţii des­pre exa­mi­na­rea medi­ca­lă şi o ade­ve­rinţă de can­di­dat pen­tru vizi­ta medicală.

Pen­tru mai mul­te infor­ma­ţii, puteţi acce­sa pagi­na Aca­de­mi­ei Forţe­lor Aerie­ne.

Sur­sa: Aca­de­mia Forţe­lor Aeriene.


Man­ga­lia News, 11.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply