TEATRU — Itinerarul Turneului Național „Unire prin Cultură”

0
356
Booking.com

TEATRU — Iti­ne­ra­rul Tur­ne­u­lui Națio­nal „Uni­re prin Cul­tu­ră”:

1. Dumi­ni­că, 24 febru­a­rie 2019, la Foc­șani, ora 19.00 „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea, Ate­ne­ul Popu­lar „Mai­or Gh. Pas­tia” din Foc­șani.

2. Luni, 25 febru­a­rie 2019, ore­le 11.00 și 12.30, „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du, Ate­ne­ul Popu­lar „Mai­or Gh. Pas­tia” din Foc­șani.

3. Luni, 25 febru­a­rie 2019, ora 19.00: „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea. Tea­trul Dra­ma­tic „Fani Tar­dini” din Galați.

4. Marți, 26 febru­a­rie 2019, ora 9.30: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Tea­trul de Păpuși „Cără­buș” din Brăi­la.

5. Marți, 26 febru­a­rie 2019, ora 19.00: „Take, Ian­ke și Cadîr”, regia Ion Sapda­ru. Tea­trul de Stat Con­stan­ța.

6. Mier­curi, 27 febru­a­rie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Tea­trul „Tudor Via­nu” din Giur­giu.

7. Mier­curi, 28 febru­a­rie 2019, ora 18.30: „Take, Ian­ke și Cadîr”, regia Ion Sapda­ru. Tea­trul „Tudor Via­nu” din Giur­giu.

8. Joi, 28 febru­a­rie 2019, ora 13.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Sala Poli­va­len­tă din Ale­xan­dria.

9. Joi, 28 febru­a­rie 2019, ora 19.00: „Take, Ian­ke și Cadîr”, regia Ion Sapda­ru. Sala Poli­va­len­tă din Ale­xan­dria.

10. Vineri, 1 mar­tie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa Muni­ci­pa­lă de Cul­tu­ră Slo­bo­zia.

11. Vineri, 1 mar­tie 2019, ora 11.00: „Take, Ian­ke și Cadîr”, regia Ion Sapda­ru. Casa Muni­ci­pa­lă de Cul­tu­ră Slo­bo­zia.

12. Sămbă­tă, 2 mar­tie 2019, ora 11.00 „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Cămi­nul Cul­tu­ral Cuza Vodă din Comu­na Cuza Vodă, jude­țul Călă­rași.

13. Dumi­ni­că, 3 mar­tie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa de Cul­tu­ră „I.D.Chirescu” Cer­na­vo­dă.

14. Dumi­ni­că, 3 mar­tie 2019, ora 17.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa de Cul­tu­ră Man­ga­lia.

15. Luni, 4 mar­tie 2019, ora 11.30: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa de Cul­tu­ră „Gri­go­re Kia­zim” Măcin.

16. Luni, 4 mar­tie 2019, ora 19.00: „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea. Cen­trul Cul­tu­ral „Jean Bart” Tul­cea.

17. Marți, 5 mar­tie 2019, ora 13.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa de Cul­tu­ră Fău­rei.

18. Marți, 5 mar­tie 2019, ora 18.00: „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea. Casa de Cul­tu­ră Mizil.

19. Mier­curi, 6 mar­tie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa Muni­ci­pa­lă de Cul­tu­ră Făgă­raș.

20. Joi, 7 mar­tie 2019, ora 12.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Casa de Cul­tu­ră a Sin­di­ca­te­lor Câm­pu­lung Mus­cel.

21. Joi, 7 mar­tie 2019, ora 19.00: „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea. Cen­trul de Cul­tu­ră și Arte „Geor­ge Topâr­cea­nu” Cur­tea de Argeș.

22. Vineri, 8 mar­tie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Cen­trul de Cul­tu­ră și Arte „Geor­ge Topâr­cea­nu” Cur­tea de Argeș.

23. Vineri, 8 mar­tie 2019, ora 19.00: „Come­die cu olte­ni”, regia Ovi­diu Cun­cea. Tea­trul Mic din Sibiu.

24. Sâm­bă­tă, 9 mar­tie 2019, ora 11.00: „Aven­turi cu…DL GOE”, regia Iuli­an San­du. Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret „Ariel” Târ­gu Mureș.

Pen­tru deta­lii sau infor­ma­ții supli­men­ta­re, ne puteți con­tac­ta la adre­sa de ema­il pr@ateneuiasi.ro, prin mesaj, pe pagi­na Ate­ne­u­lui din Iași, https://www.facebook.com/AteneulDinIasi, sau la nume­re­le de tele­fon 0232.261.846 și 0757.02.72.02.


Man­ga­lia News, 26.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele