Stadiul negocierilor asupra CCM — 2019, dintre conducerea Damen Shipyards Mangalia și Sindicatul Liber Navalistul (II)

0
1122

Sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor asu­pra CCM — 2019, din­tre con­du­ce­rea Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia și Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul (II)

COMUNICAT — refe­ri­tor la sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor CCM — 2019 (con­ti­nu­a­re la comu­ni­ca­tul ante­ri­or din 28.01.2019):

Docu­men­tul în for­mat pdf poa­te fi des­căr­cat de aici: COMUNICAT SLN_07_02_2019

Pri­ma par­te a nego­ci­e­ri­lor CCM 2019, o puteți vedea aici.


Man­ga­lia News, 08.02.2019. Sur­sa: Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul Man­ga­lia.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply