Se întrerupe curentul electric în zonele Fruviileg, Avicola și Ferma de legume. Vezi când

0
601

Se între­ru­pe curen­tul elec­tric în zone­le Fru­vi­i­leg, Avi­co­la și Fer­ma de legu­me. Vezi când.

Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re a insta­la­ţi­i­lor şi reţe­le­lor elec­tri­ce, pre­cum şi a pos­tu­ri­lor de trans­for­ma­re, E‑Distribuție Dobro­gea SA anu­nţă între­ru­pe­rea tota­lă a fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, vineri, 15 febru­a­rie, în inter­va­lul orar 08:00–10:00. În tim­pul lucră­ri­lor, vor fi afec­ta­te zone­le Fru­vi­i­leg, Avi­co­la și fer­ma de legu­me.

Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 11.02.2019 — 17.02.2019


Man­ga­lia News, 12.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply