Mangalia — Produs Turistic Integrat? Ce spun panourile de publicitate stradală [FOTO]

0
613

Man­ga­lia — Pro­dus Turis­tic Inte­grat? Nu vede nimeni din­tre ”gos­po­da­rii ora­șu­lui” care este sta­rea aces­tor pano­uri de publi­ci­ta­te stra­da­lă? Nu vă deran­jea­ză?

Acuși vine pri­mă­va­ra, apoi sezo­nul esti­val cu turiș­tii îndră­gos­tiți de Man­ga­lia, care, poa­te ar dori să vadă un ”pro­dus” cu ade­vă­rat inte­grat, în con­di­ții atrac­ti­ve, cu Ceta­tea Cal­la­tis (incin­ta roma­no-bizan­ti­nă) pusă în valoa­re, cu arti­za­nat local, cu obi­ce­iuri și gas­tro­no­mie spe­ci­fi­ce locu­ri­lor… Se pare însă că toa­te aces­tea nu fac par­te din pre­o­cu­pă­ri­le celor îndri­tu­iți să le coor­do­ne­ze pe plan local și jude­țean… Mer­gem la bul­gari, nu? Ei știu să facă turism! 


Man­ga­lia News, 04.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply