Isărescu explică de ce BNR ţine rezervele în străinătate: Unde vreţi, nene, să le ţinem, credeţi că euro şi dolarii stau în beci la Banca Naţională?

0
182

Isă­res­cu expli­că de ce BNR ţine rezer­ve­le în stră­i­nă­ta­te: Unde vreţi, nene, să le ţinem, cre­deţi că euro şi dola­rii stau în beci la Ban­ca Naţio­na­lă?

Guver­na­to­rul Mugur Isă­res­cu a comen­tat iro­nic acu­za­ţi­i­le care i‑au fost adu­se pe motiv că Ban­ca Naţio­na­lă ţine rezer­ve­le ţării în stră­i­nă­ta­te.

Am fost acu­zat că de ce ţin rezer­ve­le în stră­i­nă­tă­ta­te. De par­că le ţin eu, par­că sunt ale mele. Unde vreţi nene să le ţinem? Sunt rezer­ve inter­na­ţio­na­le, cre­deţi că euro şi dola­rii stau în beci la Ban­ca Naţio­na­lă? Stau în con­turi”, a spus guver­na­to­rul.

Rezer­ve­le inter­na­ţio­na­le ale Româ­ni­ei (valu­te plus aur) la 31 ianu­a­rie 2019 au fost de 35,765 mili­ar­de euro, faţă de 36,8 mili­ar­de euro la 31 decem­brie 2018. Rezer­va de aur s‑a menţi­nut la 103,7 tone. În con­di­ţi­i­le evo­lu­ţi­i­lor preţu­ri­lor inter­na­ţio­na­le, valoa­rea aces­te­ia s‑a situ­at la 3,843 mili­ar­de euro.

BNR menţi­ne aurul în cus­to­die la Ban­ca Angli­ei. Aurul aflat în cus­to­die la Ban­ca Angli­ei apa­rţi­ne în con­ti­nu­a­re Româ­ni­ei – şi nu poa­te fi folo­sit decât la instru­cţiu­ni­le expre­se ale Băn­cii Naţio­na­le a Româ­ni­ei, susţi­ne BNR.

Deci­zia de tri­mi­te­re în cus­to­die a auru­lui la Ban­ca Angli­ei a fost făcu­tă cu infor­ma­rea Par­la­men­tu­lui, Preşe­dinţi­ei şi Guver­nu­lui de la acea dată. Ulti­mul trans­fer de aur la Ban­ca Angli­ei a avut loc cu mult timp îna­in­tea cri­zei finan­ci­a­re inter­na­ţio­na­le.

În iulie, BNR res­pin­gea ori­ce insi­nu­a­re care pune în dis­cu­ţie cer­ti­fi­ca­rea şi lega­li­ta­tea admi­nis­tră­rii rezer­vei inter­na­ţio­na­le.

Cites­te mai mult: adev.ro/pmk8im


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele