DEMOLAREA GARAJELOR din Mangalia, RECLAMATĂ de ALDE la Prefectură și Agenția de Mediu

0
466

DEMOLAREA GARAJELOR din Man­ga­lia, RECLAMATĂ de ALDE la Pre­fec­tu­ră și Agen­ția de Mediu.

Nico­lae Moro­ia­nu, vice­pre­șe­din­te al Biro­u­lui Jude­țean ALDE, atra­ge aten­ția în pri­vin­ța gara­je­lor din Man­ga­lia. Aces­ta spu­ne că pri­ma­rul a încăl­cat mai mul­te legi, atunci când a emis dis­po­zi­ția de demo­la­re a gara­je­lor.

Gara­je­le au fost aco­pe­ri­te cu plăci de azbest, iar Moro­ia­nu spu­ne că a sesi­zat Pre­fec­tu­ra pri­vind polu­a­rea aeru­lui în Man­ga­lia, oda­tă cu emi­te­rea dis­po­zi­ți­ei.

Sunt fibre de azbest în aer, sunt tone de gră­mezi de moloz, inclu­siv în apro­pi­e­rea șco­li­lor. Am sesi­zat în urmă cu trei săp­tămâni Pre­fec­tu­ra. Pri­mă­ria tre­bu­ia să urmeze niș­te reguli, nu a con­tro­lat soci­e­ta­tea care demo­lea­ză gara­je­le. Aces­te fibre de azbest sunt extrem de peri­cu­loa­se. Pri­mă­ria tre­bu­ia sa emi­tă auto­ri­za­tia de demo­la­re, auto­ri­za­ție care tre­bu­ia să aibă avi­zul de mediu”, spu­ne Moro­ia­nu.

Cetă­țe­nii sunt nemul­țu­miți. Man­ga­lia ara­tă ca un oraș din Siria”, a mai spus con­si­li­e­rul local, care a sesi­zat și Agen­ția de Mediu, pri­mind în acest sens pro­mi­siu­nea că o echi­pă se va depla­sa în zonă. (M.P. replicaonline.ro).


Des­pre gara­je­le din Man­ga­lia, puteți citi mai mul­te aici, sau aici - GARAJIADA din Man­ga­lia. Man­ga­lia News, 07.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply