Demersuri la CNAIR — Direcția de Drumuri și Poduri Constanța, pentru înființarea unor treceri de pietoni în zona Kaufland și în alte locuri din Mangalia

1
529
Booking.com

Demer­suri la CNAIR — Direc­ția de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța, pen­tru înfi­in­ța­rea unor tre­ceri de pie­toni în zona Kau­fland și în alte locuri din Man­ga­lia.

Pe DN39, în drep­tul super­mar­ket-ului Kau­fland, a avut loc, zile­le tre­cu­te, un alt acci­dent ruti­er, în urma căru­ia o per­soa­nă şi‑a pier­dut via­ţa, întru­cât a tra­ver­sat prin loc neper­mis. Pen­tru a veni în spri­ji­nul pie­to­ni­lor şi pen­tru a evi­ta ast­fel de tra­ge­dii, repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia au făcut mai mul­te demer­suri la CNAIR — Direc­ția de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța, în vede­rea înfi­in­ță­rii unei tre­ceri de pie­toni, în zona res­pec­ti­vă.

”Acest seg­ment de drum nu apar­ți­ne Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia și de ace­ea am făcut res­pec­ti­ve­le adre­se la insti­tu­ți­i­le abi­li­ta­te din sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor. Am sunat la direc­to­rul Regio­na­lei Con­stanţa, dar ni s‑a spus că subiec­tul este în ana­li­ză. La fel, am soli­ci­tat un sens gira­to­riu pe DN39, în drep­tul uni­tă­ţii mili­ta­re de la ieşi­rea spre Lima­nu, linie discon­ti­nuă la inter­se­cţia cu Ale­ea Faru­lui şi încă o tre­ce­re de pie­toni în drep­tul maga­zi­nu­lui Sil­via. Niciu­na din­tre soli­ci­tă­ri­le noas­tre nu a pri­mit încă răs­puns de la insti­tu­ţi­i­le guver­na­men­ta­le. În fac­si­mil, câte­va adre­se către CNAIR, ulti­ma fiind tri­mi­să chiar la înce­pu­tul aces­tui an”.

”Din păca­te, unii con­si­li­eri locali PSD-ALDE sunt mai pre­o­cu­pa­ţi să dez­in­for­meze popu­la­ţia, în loc să facă demer­suri la pro­pri­ul Guvern, pen­tru a nu ne mai con­frun­ta cu ase­me­nea tra­ge­dii”. (sur­sa: Fb).


Man­ga­lia news, Luni, 25.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele