Damen Shipyards Galati: Albumul aniversar “O istorie ilustrată a Șantierului Naval din Galați”

0
745

Damen Shi­pyar­ds Galati: Albu­mul ani­ver­sar “O isto­rie ilus­tra­tă a Șan­ti­e­ru­lui Naval din Galați”.

Damen Shi­pyar­ds Galati:

Dragi pri­e­te­ni,

Va anun­tam ca albu­mul ani­ver­sar “O isto­rie ilus­tra­tă a Șan­ti­e­ru­lui Naval din Galati” con­sa­crat cele­bră­rii a 125 de ani de la infi­in­ta­rea san­ti­e­ru­lui poa­te fi des­car­cat de pe pagi­na web a com­pa­niei noas­tre.

Dear frien­ds,

Plea­se be infor­med that the anni­ver­sa­ry album “An illus­tra­ted his­to­ry of the Shi­pyard in Galati” dedi­ca­ted to the 125-th anni­ver­sa­ry of our com­pany can be down­loa­ded from our web­pa­ge, link below.

https://www.damen.com/-/media/New-Corporate-Damen/Images/Companies/Damen-Shipyards-Galati/Downloads/Damen_125_ani_album_aniversar.pdf


Man­ga­lia News, luni, 25 febru­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply