APEL! Putem să fim alături de familia Ralucăi Alexoiu și să‑i sprijinim, să‑i ajutăm să meargă mai departe! FOTO

0
706
Booking.com

APEL! Putem să fim ală­tu­ri de fami­lia Ralu­căi Ale­xo­iu și să‑i spri­ji­nim, să‑i aju­tăm să mear­gă mai depar­te!

Lili­a­na Ivan: Apa si focul sunt for­țe ale natu­rii pe care, noua oame­ni­lor, ne pla­ce să cre­dem că le stă­pâ­nim… Dar ele isi cer tri­bu­tul cateo­da­ta si ne aduc amin­te ca, de fapt, sun­tem nepu­tin­cioși in fața lor, iar sin­gu­ra noas­tra avu­ție rea­lă este sufle­tul nos­tru, cu sen­ti­men­te, emo­tii, com­pa­siu­ne, bucu­rii si tris­teți. La fel de bogati sufle­tes­te, ne dife­ren­ti­em prin modul in care ale­gem sa traim si sa ne numim oameni. 

Eu am ales să ajut fami­lia Ale­xo­iu, într-un moment de cum­pă­nă al vie­tii lor, si ala­turi de mine, multi din­tre dum­ne­a­voas­tra ati facut la fel. Ei va mul­tu­mesc si va trans­mit ca merg mai depar­te, deși dru­mul lor este mult mai greu acum, decat al nos­tru. Va mai tre­ce mult timp până când via­ta lor va lua un curs nor­mal.

Deo­cam­da­tă se lup­tă cu niș­te rui­ne și arun­că la gunoi mare par­te a casei lor, trans­for­ma­tă în scrum. Alear­gă sa-si refa­că acte­le. Să-și refa­că via­ța… Și plâng…

Dure­rea pro­vo­ca­ta de pier­de­rea omu­lui drag, noi n‑o putem reme­dia, dar putem sa le fim ala­turi si sa‑i spri­ji­nim, sa‑i aju­tăm sa mear­gă mai depar­te. Via­ta mer­ge ina­in­te, si va veni si vre­mea bucu­ri­i­lor.

Si, în spe­ran­ta că vor mai apă­rea încă oameni dor­nici să‑i aju­te, dati-mi voie să mai afi­șez oda­tă con­tul Ralu­căi Ale­xo­iu:

RO95 RNCB 0117 1182 0188 0001, în RON, des­chis la BCR Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 09.02.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele