APEL DISPERAT al unei mame din Tuzla: „Ajutați-mă să-mi găsesc fiul DISPĂRUT DE ACASĂ!”

0
377
Booking.com

APEL DISPERAT al unei mame din Tuz­la: „Aju­tați-mă să-mi găsesc fiul DISPĂRUT DE ACASĂ!”

O fami­lie din Tuz­la face apel la oameni să o spri­ji­ne în găsi­rea unui băi­at de 12 ani, care a ple­cat de aca­să vineri, 8 febru­a­rie a.c., iar de atunci nu l‑a mai văzut nimeni!

În noap­tea de vineri spre sâm­bă­tă, 8 spre 9 febru­a­rie a.c., în jurul orei 00.00, la sedi­ul pos­tu­lui de poli­ție Tuz­la s‑a pre­zen­tat o feme­ie care a sesi­zat fap­tul ca la data de 8 febru­a­rie, în jurul orei 12 fiul aces­te­ia, ASĂVOAIA PETRUȚ-CIPRIAN în vâr­stă de 12 ani a ple­cat de la domi­ci­liu, iar de atunci nu a mai reve­nit.

Mino­rul are con­sti­tu­ție aste­ni­că, înăl­ți­me de apro­xi­ma­tiv 1,55 — 1,60 m, ten măsli­niu, ochi albaș­tri și păr negru, tuns scurt. La momen­tul ple­că­rii, aces­ta era îmbră­cat cu o gea­că de fâș por­to­ca­lie-maro, pan­ta­loni de tre­ning albaș­tri, pan­tofi sport negri, cu ele­men­te albe.

Din veri­fi­cări a rezul­tat fap­tul că mino­rul a fost văzut ulti­ma oară în com­pa­nia unui alt minor, care este cunos­cut poli­țiș­ti­lor cu repe­ta­te ple­cări de aca­să. Poli­țiș­tii con­stan­te­ni au dema­rat acti­vi­tă­ți­le pen­tru găsi­rea mino­ru­lui.

Cetă­țe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ții în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă, sunt rugați să con­tac­te­ze Pos­tul de poli­ție Tuz­la, sau dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța 0241.611364 int. 20005.

Mama a lan­sat un apel și pe rețea­ua de soci­a­li­za­re, în spe­ran­ța că cine­va a văzut copi­lul și o poa­te aju­ta cu infor­ma­ții. (F.B, replicaonline.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele