ALB — Mircea Bezergheanu [VIDEO]

0
407

ALB — Mir­cea Bezer­ghea­nu.

Câte­va din nenu­mă­ra­te­le comen­ta­rii de suflet, pe mar­gi­nea pos­tă­rii lui Mir­cea Bezer­ghea­nu de acum câte­va zile:

Danie­la Cos­ma: Mi-au dat lacri­mi­le. De fru­mos și de mân­drie. Asta e Țara mea!!! Doar un pic din ea… Albul tău, Mir­cea Bezer­ghea­nu, nu este orbi­tor…, este blând și sme­rit. Iti mul­țu­mesc.

Doru Cli­pa“Poves­tea albu­lui”, coloa­na sono­ră ală­tu­ra­tă de ima­gini, egal fil­mul “Poves­tea albu­lui”. Superb!!! După cum se vede, nici fil­mul nu e depar­te de Mir­cea.

Gabrie­la Veze­lo­viciNu pot decat sa dau sha­re…, sa vada si altii cat de fru­moa­sa e tara asta… Mul­tu­mi­ri, Mir­cea Bezer­ghea­nu, cha­peau bas! 👌

Sta­ne­scu Geno­ve­vaFabu­los!! Fru­mo­sul roma­nesc dezghe­a­ta si cel mai inghe­tat suflet!! Mul­tu­mi­ri pen­tru bucu­ria albu­lui impar­ta­sit!

Bogdan Til­va­ruAvem o tara super­ba pe care tre­bu­ie sa o pre­tu­im. Natu­ra tre­bu­ie iubi­ta, tre­bu­ie sal­va­ta, cat inca mai putem. Foar­te fru­mos!!

Sorin Cato­iuAlb. Dina­mic, inghe­tat din seva paman­tu­lui, ajun­gand cald aproa­pe via­ta rada­ci­ni­lor verzi ale unui copac sin­gu­ra­tic, sub cerul cu ori­zont de via­ta aie­vea. Aproa­pe de sufle­tul fiin­tei fie­ca­ru­ia din­tre noi… Alb cald ca o raza de soa­re inca­l­zin­du-ti sufle­tul obo­sit de slo­iuri coti­die­ne… Traim intr‑o tara inghe­ta­ta in tim­puri nepriel­ni­ce vie­tii…

Gri­go­ras Ele­na Antoa­ne­taMinu­nat, un poem des­pre spi­ri­tul aces­tui pământ bine­cu­vân­tat!


MN: Vă invi­tăm să vizio­nați aici și alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu lucrări ale artis­tu­lui foto­graf Mir­cea Bezer­ghea­nu și ale ”hai­tei” sale. 🙂 Mul­țu­mim, Cpt. Mir­cea!


Man­ga­lia News, 03.02.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele