Unirea Principatelor Române, sărbătorită cu onoruri militare, în Piața Republicii din Mangalia

0
204

Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, săr­bă­to­ri­tă cu ono­ruri mili­ta­re, în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză, joi, 24 ianu­a­rie, mani­fes­tări pri­le­ju­i­te de împli­ni­rea a 160 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne. Eve­ni­men­tul va avea loc, în Pia­ţa Repu­bli­cii din loca­li­ta­te, înce­pând cu ora 10:30.

Mani­fes­tă­ri­le vor debu­ta cu cere­mo­n­ia mili­ta­ră, în cadrul căre­ia va avea loc întâm­pi­na­rea coman­dan­tu­lui Gar­ni­zoa­nei Man­ga­lia, coman­dor Petri­că Pâr­vu, de către Gar­da de Onoa­re. Din pro­gram, va face par­te și cere­mo­n­i­a­lul reli­gi­os, iar ofi­ci­a­li­tă­ți­le pre­zen­te vor sus­ți­ne alo­cu­țiuni prin care  va fi evo­ca­tă sem­ni­fi­ca­ția aces­tei zile impor­tan­te din isto­ria româ­ni­lor.

Cele­bra­rea Zilei Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, la Man­ga­lia, va cuprin­de și un pro­gram muzi­cal din care nu va lip­si Hora Uni­rii, momen­tul de glo­rie al româ­ni­lor din Țara Româ­neas­că și Mol­do­va, săr­bă­to­rit din 1859 și până în pre­zent. După cere­mo­n­ia mili­ta­ră, toți cei pre­zenți la eve­ni­ment sunt aștep­tați să ser­veas­că o por­ție din mân­ca­rea tra­di­țio­na­lă, ofe­ri­tă de orga­ni­za­tori.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele