TEODORA DINU din Mangalia este SEMIFINALISTĂ la Eurovision România! Să o sprijinim, cu VOTUL NOSTRU!

0
692

Dumi­ni­ca aceas­ta va avea loc la Iași Semi­fi­na­la Euro­vi­sion Roma­nia. Talen­ta­ta solis­tă TEODORA DINU, ori­gi­na­ră din Man­ga­lia, a fost admi­să și a intrat în cur­să din nou (în 2017 a câști­gat cu tru­pa lui Ovi­diu, iar in 2018 a fost fina­lis­tă).

Este stu­den­tă la Jur­na­lism, în anul III, la Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești, cân­tă de la vâr­stă fra­ge­dă și este foar­te con­ști­in­cioa­să și per­se­ve­ren­tă. Dom­nul pro­fe­sor Tra­ian Broas­că  pri­meș­te cele mai mul­te cre­di­te, pen­tru for­ma­rea ei ca solis­tă, an de an aici, la Man­ga­lia.

Dacă vă pla­ce cum cân­tă, vă rugăm să o spri­ji­niți cu votul dum­ne­a­voas­tră: TEODORA DINU 04, care este foar­te impor­tant pen­tru cali­fi­ca­re. Vă mul­țu­mim. Nu uitați! Dumi­ni­că, 27 ianu­a­rie 2019, ora 21:00, pe TVR 1.

Votați “04”, la 1264, după Start Vot!

 

HAI, TEODORA! ÎȚI ȚINEM PUMNII! VEI CÂȘTIGA!


Man­ga­lia News, 27.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply