ȘEZĂTOARE LA MANGALIA, organizată de Asociația ‘IA DE LA MALUL MĂRII’. Foto: Valerian Șarînga

0
338

ȘEZĂTOARE LA MANGALIA: ”Într-un timp în care româ­nii sunt tot mai dez­bi­nați și într‑o zi în care Româ­nia a ser­bat 160 de ani de la Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor, cine­va, la Man­ga­lia, a unit româ­nii și le‑a rea­dus amin­te de tra­di­ți­i­le noas­tre popu­la­re. Aici, la mal de mare, în Man­ga­lia, când spui tra­di­ție și fol­clor, spui Tin­ca Răca­ru.

Gra­ție entu­zi­as­mu­lui său patri­o­tic, în ziua de 24 Ianu­a­rie, a reu­șit să strân­gă în jurul său, la o auten­ti­că șeză­toa­re, cu tot ceea ce înseam­nă ea, oameni fru­moși, oameni cu sufle­te fru­moa­se și oameni ce simt și tră­iesc fru­mos și, în pri­mul rând, româ­neș­te.

Feli­ci­tări, doam­nă Tin­ca Răca­ru, La mulți ani, Româ­nia, iar noi, cei cu ini­ma româ­nă, Hai să dăm mână cu mână!” 

Foto și text: Vale­ri­an Șarîn­ga.

Albu­mul Foto inte­gral poa­te fi vizu­a­li­zat aici. Mul­țu­mim, Vale­ri­an Șarîn­ga — Vir­ma­juuri!

Vă invi­tăm cu drag să vizio­nați și cele­lal­te arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, des­pre IA DE LA MALUL MĂRII și des­pre Colec­ția Etno­gra­fi­că Tin­ca Răca­ru.


Man­ga­lia News, 28.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele