RETROSPECTIVA SPORTIVĂ A ANULUI 2018 — Mangalia News [Foto/VIDEO]

  0
  210
  https://www.mangalianews.ro/

  RETROSPECTIVA SPORTIVĂ A ANULUI 2018 — Man­ga­lia News.

  Vă pre­zen­tăm o selec­ție a celor mai vizu­a­li­za­te arti­co­le din acest dome­niu, publi­ca­te pe par­cur­sul anu­lui 2018. Iată care au fost cei mai buni spor­tivi din sudul lito­ra­lu­lui, zona Man­ga­lia — Lima­nu și cea mai impor­tan­tă acti­vi­ta­te pen­tru sus­ți­ne­rea Edu­ca­ți­ei și Spor­tu­lui din Man­ga­lia:


  6 mar­tie 2018: DENIS ALIBEC, CEL MAI BUN! [Video]. Iar pen­tru infor­ma­rea ”bine­vo­i­to­ri­lor”: mangalianews.ro/gala-fotbalului-romanesc

  25 mar­tie 2018: Ana-Maria Pâr­vu, spor­ti­vă din Man­ga­lia, legi­ti­ma­tă la Clu­bul RAPID Bucu­rești, este noua Cam­pi­oa­nă Națio­na­lă a Româ­ni­ei la Lup­te, cate­go­ria 49 kg! https://goo.gl/5uZ8YJ BRAVO, Ana-Maria! 
  (În foto, ală­tu­ri de pri­mul ei antre­nor, Geor­ge Mari­an Oan­cea).

  12.06.2018: VREM O ȘCOALĂ! VREM SALĂ DE SPORTGale­rie FOTO — Școa­la Gim­na­zi­a­lă Gala Galac­tion Man­ga­lia.

  18.09.2018: Cam­pi­o­na­tul Naţio­nal de Vite­ză în Coas­tă. Emil Ghi­nea din Man­ga­lia, locul întâi şi record per­so­nal la Cupa Gor­ju­lui „Aca­să la Brân­cu­şi“!  https://goo.gl/QBSYJ1 [Revis­ta pre­sei]. BRAVO, EMIL! BRAVO, CAMPIONULE!

  05.11.2018: Clu­bul Spor­tiv Posei­don Lima­nu — 2 Mai, Locul I pe echi­pe, 4 titluri de cam­pi­oni națio­nali, o meda­lie de argint și două de bronz, la Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Juni­ori de la Onești! https://goo.gl/gDJG9P [Man­ga­lia News]. Feli­ci­tări, spor­ti­ve­lor și antre­no­ri­lor Ali­na Ele­na Ivan și Cor­ne­li­us Dori­an Truc­mel!

  18.12.2018: Spor­ti­va ANDREEA-BEATRICE ANA, pre­mi­a­tă pen­tru rezul­ta­te­le deo­se­bi­te pe plan mondi­al și euro­pean https://goo.gl/SNfH1D#Man­ga­li­a­News.
  Gala Lau­rea­ți­lor 2018! Spor­ti­va Andre­ea-Bea­tri­ce Ana din Man­ga­lia, pre­mi­a­tă de Fede­ra­ția Româ­nă de Lup­te, pen­tru rezul­ta­te­le deo­se­bi­te pe plan mondi­al și euro­pean! Cal­de Feli­ci­tări, Andre­ea-Bea­tri­ce, pen­tru aces­te rea­li­zări și pen­tru titlul de ”Cea mai bună Spor­ti­vă a Clu­bu­lui Stea­ua la Lup­te Libe­re, pe anul 2018!”

  NE MÂNDRIM CU VOI! LA MULȚI ANI, SĂNĂTATE ȘI NOI SUCCESE! 🙂

  MN: Toa­te arti­co­le­le pe teme spor­ti­ve, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te aici


  Man­ga­lia News, Marți, 01.01.2019. 


  piese-auto-mangalia.ro
  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele