Polaris a intervenit cu utilaje pe străzile principale și laterale, timp de mai bine de 8 ore

0
192

Pola­ris a inter­ve­nit cu uti­la­je pe stră­zi­le prin­ci­pa­le și late­ra­le timp de mai bine de 8 ore.

Echi­pe­le Pola­ris Man­ga­lia au inter­ve­nit încă de la pri­me­le ore ale dimi­ne­ții de luni, pen­tru a înde­păr­ta zăpa­da de pe caro­sa­bil.

Direc­to­rul Pola­ris Man­ga­lia, ing. Flo­rin Jia­nu a decla­rat că uti­la­je­le au ple­cat pe teren înce­pând cu ora 7.00 și că s‑a mers atât pe arte­re­le prin­ci­pa­le, cât și pe dru­mu­ri­le late­ra­le.

”Deși prog­no­za meteo anun­ța ful­gu­ieli răz­le­țe, a nins des­tul de tare, ast­fel că s‑a impus să inter­ve­nim. Am acțio­nat cu trei uti­la­je, trei împrăș­ti­e­toa­re de mate­ri­al anti­de­ra­pant (sare în ames­tec cu nisip).

De ase­me­nea, echi­pe­le noas­tre au inter­ve­nit și pe tro­tu­a­re, unde au împrăș­ti­at sare pură. Pen­tru urmă­toa­re­le ore, se anun­ță nin­sori sla­be, fără depu­neri mari de zăpa­dă, dar sun­tem pre­gă­tiți în cazul în care vre­mea se va înră­u­tăți.” (editiadesud.ro, 07.01.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele