PLOAIE ÎNGHEŢATĂ PESTE ROMÂNIA! Se închide circulația pe DN 2B

0
389

PLOAIE ÎNGHEŢATĂ PESTE ROMÂNIA! Se închi­de cir­cu­la­ția pe DN 2B!

Se închi­de cir­cu­la­ția pe DN 2B, între Buzău și Brăi­la, din cau­za plo­ii înghe­ța­te (fre­e­zing rain) ce pro­du­ce polei.

Din cau­za pre­ci­pi­ta­ți­i­lor abu­n­den­te de ploa­ie înghe­ța­tă ce pro­duc polei pe par­tea caro­sa­bi­lă și din cau­ză că mate­ri­a­le­le anti­de­ra­pan­te folo­si­te nu mai fac față, CNAIR si Poli­ția Ruti­e­ră au decis închi­de­rea cir­cu­la­ți­ei pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le pe DN 2B între Buzău și Brăi­la (km 8+100 – km 38+000).

CNAIR: “Pre­ci­zăm că feno­me­nul mete­o­ro­lo­gic de ploa­ie înghe­ța­tă este unul din cele mai peri­cu­loa­se feno­me­ne prin fap­tul că în momen­tul în care atin­ge supra­fa­ța caro­sa­bi­lă înghea­ță instan­ta­neu și anu­lea­ză efec­tul mate­ri­a­le­lor anti­de­ra­pan­te. Ime­di­at ce con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce se vor ame­li­o­ra, uti­la­je­le CNAIR vor inter­ve­ni pen­tru cură­ța­rea dru­mu­lui și redes­chi­de­rea cir­cu­la­ți­ei.

Facem apel la con­du­că­to­rii auto să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să ple­ce la drum doar dacă au auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzi­ta­te.” (cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply