Mangalia intră în Circuitul Automobilismului, fiind prima etapă din C.N. de Super Rally 2019

0
602

Man­ga­lia intră în Cir­cu­i­tul Auto­mo­bi­lis­mu­lui, fiind pri­ma eta­pă din C.N. de Super Ral­ly 2019.

Noul sezon din Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Super Ral­ly 2019 va avea star­tul intr‑o loca­tie noua, fiind vor­ba des­pre muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Eta­pa este pro­gra­ma­ta pen­tru des­fa­su­ra­re intre 10–11 Mai, punc­tand ca pri­ma eta­pa din cam­pi­o­nat.

Dupa aceas­ta pri­ma eta­pa, con­cu­ren­tii se vor muta la Tar­gu Mures pen­tru cea de‑a doua eta­pa din acest cam­pi­o­nat care se va des­fa­su­ra intre 14–15 iunie.

Edi­tia ante­ri­oa­ra a eta­pei a adu­nat la start nu mai putin de 45 de con­cu­ren­ti, iar Ricar­do Raga­zzi a reu­sit sa se impu­na in fata lui Vali Porcistea­nu, Mihai Leu, Titi Aur, Andrei Dumi­tres­cu.

Ora­sul in care s‑a orga­ni­zat edi­tia pilot a cam­pi­o­na­tu­lui, va fi gaz­da eta­pei a tre­ia din Super­Ra­l­ly si se va des­fa­su­ra intre 13–14 sep­tem­brie la Crai­o­va. Titi Aur a reu­sit sa se impu­na in edi­tia ante­ri­oa­ra a eve­ni­men­tu­lui.

Bucu­res­ti­ul va gaz­dui si in acest an ulti­ma eta­pa din cam­pi­o­na­tul natio­nal de Super Ral­ly. Pro­gra­ma­ta sa se des­fa­soa­re intre 25–26 octom­brie, aceas­ta va adu­ce la start un numar mare de con­cu­ren­ti dupa ce sezo­nul tre­cut orga­ni­za­to­rii au fost nevo­i­ti sa supli­men­te­ze numa­rul de par­ti­ci­pan­ti.

Sezo­nul tre­cut a Cam­pi­o­na­tu­lui Natio­nal de Super Ral­ly si‑a adju­de­cat pri­mi cam­pi­oni.

Ca si o nou­ta­te in acest sezon, orga­ni­za­to­rii doresc sa intro­du­ca o cla­sa dedi­ca­ta masi­ni­lor isto­ri­ce de raliu. (sur­sa: fanrally.ro, 08.01.2019). (Cre­dit foto:rally art.ro).

UPDATE:

Emil Ghi­nea: Mă bucur că am reu­șit să pun Man­ga­lia pe har­ta Motor-spor­tu­lui! Voi par­ti­ci­pa și eu la Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Super Ral­ly 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele