Luminița Popescu: La noi în Moldova, cînd bați cîmpii, se spune că bați la hadarag

0
351

Lumi­ni­ta Popes­cu: Mie una mi‑a cră­pat obra­zul de ruși­ne cînd am auzit‑o pe prim-minis­tra țării noas­tre citind amă­rî­tul ăla de dis­curs. Putea să fie mai scurt, mai concis, mai inte­li­gent, mai de nive­lul la care se dis­cu­ta aco­lo.

La noi în Mol­do­va, cînd bați cîm­pii, se spu­ne că bați la hada­rag. Chiar ți se spu­ne: Nu mai bate atî­ta la hada­rag!

A folo­sit prea des cuvin­te­le “sin­ce­ri­ta­te” și “res­pect”, iar cînd a zis că “vii­to­rul nos­tru se află mereu în față și nu în spa­te”, mi-am văr­sat ceaș­ca cu ceai de roma­ni­ță pe lap­top. Numai beți­vii nesi­guri pe nimic te trag de bumb, rotind ochii nefi­resc și te întrea­bă melo-dra­ma­tic, prin­zînd geni­al momen­tul de res­pi­ra­ție din­tre două sughi­țuri: “Băi, tu mă res­pecți? Sin­cer îți spun că eu te res­pect pe tine pînă la moar­te.”

”Am con­vin­ge­rea că uni­rea face pute­rea”… A fost un dis­curs de nana­șă-mare cu scli­pici în coc, emo­țio­na­tă pes­te măsu­ră că șade în capul mesei.

La un moment dat a zis că mă repre­zin­tă și pe mine, de m‑a luat cu leșin în vîr­ful patu­lui.

Am băgat de sea­mă că nici nașu-mare nu i‑a putut scoa­te din cap ”preși­den­ția”, semn că de la o anu­mi­tă vîr­stă nu mai ai nicio șan­să să înveți.

Cum i se șade bine unei năna­șe mari ne‑a îndem­nat să cre­dem: Îndrăz­niți să cre­deți în Româ­nia!

”Și acum, dragi meseni, îndrăz­niți să mîn­cați, ouă­le din maio­ne­ză nu erau clo­ci­te, vă asi­gur eu!”, cum ar veni.

Mi s‑a părut mai român și mai coe­rent Donald Tusk. Am rămas mas­că, ce fru­mos a vor­bit româ­neș­te. Cum mama dra­cu­lui alții pot și la alții se poa­te?

Mda, a tre­cut și asta. Cîte n‑am tras noi cu obra­zu’ aista și cîte mai avem încă de tras.

Cînd făceam haz de necaz, dra­ga mea mamu­ță îmi zicea: Rîdem noi, rîdem, da’ rîdem pe schi­na­rea noas­tră, pui­că! (Lumi­ni­ța Popes­cu, 11.01.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele