La Damen Shipyards Mangalia a avut o nouă ședință de negociere a Contractului Colectiv de Muncă (document)

1
814

După cum ne‑a decla­rat dom­nul Lau­ren­țiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te­le Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul de la Șan­ti­e­rul Naval Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia, astăzi, luni, 28 ianu­a­rie 2019, s‑a con­cre­ti­zat o nouă eta­pă în pre­zen­ta­rea for­mei fina­le a arti­co­le­lor agre­a­te în cadrul ședin­țe­lor de nego­ci­e­re a Con­trac­tu­lui Colec­tiv de Mun­că la nivel de uni­ta­te. Cele­lal­te arti­co­le și ane­xe cuprin­se în pro­pu­ne­ri­le comu­ne de modi­fi­ca­re a CCM, se vor redis­cu­ta în cadrul urmă­toa­re­lor ședin­te de nego­ci­e­re. 

Docu­men­tul sem­nat astăzi poa­te fi vizu­a­li­zat aici: COMUNICAT 28_01_2019 — Sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor CCM — 2019

Vom reve­ni peri­o­dic cu infor­ma­ții des­pre sta­di­ul nego­ci­e­ri­lor Con­trac­tu­lui Colec­tiv de Mun­că din­tre Admi­nis­tra­ția Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia S.A. (DSMa) și Sin­di­ca­tul Liber „Nava­lis­tul”, pre­cum și cu alte vești des­pre acti­vi­ta­tea din șan­ti­er.


Man­ga­lia News, 28.01.2019. (foto gene­ric: Alex Mihăes­cu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele