L‑AŢI VĂZUT?
VASILE ION din Cotu-Văii a dispărut de acasă. Cine îl vede, este rugat să anunțe Poliția!

0
509

L‑AŢI VĂZUT?

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia lui VASILE ION, în vâr­stă de 74 de ani, din loca­li­ta­tea Cotu Văii, jude­țul Con­stan­ța.

La data de 18 ianu­a­rie a.c., aces­ta ar fi ple­cat de la domi­ci­liu și nu a mai reve­nit până în pre­zent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,75 m, gre­u­ta­te 60 de kilo­gra­me, con­sti­tu­ție atle­ti­că, păr alb, fața ova­lă, ochi căprui.

La data dis­pa­ri­ți­ei, era îmbră­cat cu cu o gea­că, pan­ta­loni, pan­tofi și fes, toa­te de culoa­re nea­gră.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă, sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Albești, sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel. 0241.611364, inte­ri­or 20005.


Man­ga­lia News, 20.01.2019. (Sur­sa: IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply