Guvernul le‑a deschis copiilor conturi de economii la Trezorerie

  0
  288

  Guver­nul le‑a des­chis copi­i­lor con­turi de eco­no­mii la Trez­o­re­rie.

  De la 1 ianu­a­rie, Guver­nul le‑a des­chis copi­i­lor din Româ­nia con­turi de eco­no­mii la Trez­o­re­rie, în care părinţii sau tuto­rii pot depu­ne bani.

  Ast­fel, pot bene­fi­cia de o dobân­dă de 3 la sută şi o pri­mă anu­a­lă în valoa­re de 600 de lei, acor­da­tă de stat, până la împli­ni­rea vâr­stei de 18 ani.

  Con­di­ţia e ca suma depu­să anu­al în cont să fie de mini­mum 1.200 de lei.

  Sunt voci care spun că acest pro­iect îi va dis­cri­mi­na pe copi­ii din fami­lii săra­ce şi va adânci dis­cre­panţa între zone­le rura­le şi urba­ne.

  Pro­gra­mul „gROw­th — Con­tul indi­vi­du­al de eco­no­mii Juni­or Cen­te­nar” a fost apro­bat luna tre­cu­tă. (cugetliber.ro, 06.01.2019).


  Susține cotidianul online Mangalia News.
  Poți dona aici:
  Mulțumim pentru sprijin.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Va rugam sa adaugati un mesaj
  Va rugam sa introduceti numele