Geniul lui Mihai Eminescu. Ziua Culturii Naționale’ — Eveniment organizat de Cenaclul literar ‘Mihail Sadoveanu’

0
597

Cena­clul Lite­rar ”Miha­il Sado­vea­nu” anun­ță că pri­ma întâl­ni­re de lucru a Cena­clu­lui pe anul 2019 este dedi­ca­tă poe­tu­lui Mihai Emi­ne­scu. Tema pro­pu­să pen­tru dez­ba­te­re: 169 de ani de la naș­te­rea poe­tu­lui și, bine­în­țe­les, Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le.

Invi­ta­tul spe­cial al întâl­ni­rii, care va vor­bi pe aceas­tă temă, este Diplo­mat dr. Dorin Popes­cu. Ver­sul emi­ne­scian va fi la loc de cin­ste.


Man­ga­lia News, 10.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply