EMINESCU, LA IAȘI.
Prof. univ. dr. Doru Scărlătescu, în dialog cu fiica sa, Ioana, despre marele poet Mihai Eminescu [VIDEO]

0
1129

Emi­ne­scu, la Iași. Prof. univ. dr. Doru Scăr­lă­tes­cu, în dia­log cu fii­ca sa, Ioa­na, des­pre mare­le poet Mihai Emi­ne­scu, pe Dea­lul Copo­u­lui, la umbra Teiu­lui lui Emi­ne­scu:

Fil­mul este dedi­cat Pro­iec­tu­lui inti­tu­lat Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, bazat pe Teza de doc­to­rat cu ace­lași nume a pro­fe­so­ru­lui dr. Ioan Iacob din Bucu­rești, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le ”Hes­pe­rus”.

Mul­țu­mim, Ioa­na, pen­tru pre­zen­ta­rea excep­țio­na­lă, în lim­ba engle­ză!

   Pe aceas­tă temă, vă invi­tăm să citiți aici și cele­lal­te arti­co­le dedi­ca­te de redac­ția coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News celor doi mari poeți și pro­iec­tu­lui inter­națio­nal mai sus amin­tit.


Man­ga­lia News, 12 ianu­a­rie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply