Dr. Ileana Tipuriță: Felicitări, d‑lui prof. dr. Ioan Iacob, pentru proiectul transatlantic Eminescu — Poe! [VIDEO]

0
730

Dr. Ilea­na Tipu­ri­ță: ”S‑a por­nit, ini­țial, de la o idee a d‑lui pro­fe­sor Ioan Iacob, baza­tă pe pasiu­nea sa pen­tru cre­a­ția Emi­ne­sci­a­nă și pen­tru cea a lui Poe.

Apoi, ide­ea s‑a con­cre­ti­zat într‑o teză de doc­to­rat, a urmat apa­ri­ția căr­ții ”Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, iar acum s‑a lan­sat pro­iec­tul cu ace­lași nume.

Feli­ci­tări, d‑lui prof. dr. Ioan Iacob!”

Dr. Ilea­na Tipu­ri­ță, 17 ianu­a­rie 2019.

Man­ga­lia News: Feli­ci­tări Spe­ci­a­le, împre­u­nă cu admi­ra­ția noas­tră, Doam­nei Maia Mor­gen­stern și dom­nu­lui Sorin Mar­cel Coles­niuc, pen­tru momen­tul poe­tic emi­ne­scian rea­li­zat ”în tan­dem”!


Man­ga­lia News, 18.01.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply